Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Meie ajalugu ja traditsioonid

Meie ajalugu ja traditsioonid

Tallinna Kihnu Lasteaed asutati Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2013 otsuse nr 39 Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kihnu Lasteaed asutamine p 2 alusel Tallinna Haridusameti hallatava munitsipaalasutusena 1. mail 2013.

Tallinna Kihnu Lasteaed omab alates 06.11.2013 koolitusluba nr 7202HTM.
Tallinna Kihnu Lasteaed asub Tallinnas Lasnamäe linnaosas. 

Lasteaia ruumid on rekonstrueeritud OÜ Arhitektrum´i, vastutava arhitekti Ott Ojamaa poolt. Sisekujundusprojekt on koostatud Sisekujundusagentuur InRoom OÜ, sisearhitekt Terje Lindau-Kuum´i poolt. Hoone rekonstrueeris Riito Ehitus AS. Rekonstrueerimise käigus korrastati põhjalikult lasteaia suur õueala ning varustati see kiikede, turnimisvahendite, liivakastide, õuepaviljonide, ronilate ja paljude teiste mänguvahenditega, mida lastel õues tegutsemiseks vaja on. Sõimelaste mänguplats piirati aiaga. Lasteaia looduslikult mitmekesine õueala pakub õuesõppeks suurepäraseid võimalusi.

Lasteaed avati 01. oktoobril 2013. Esimesed lapsed tulid lasteaeda 02.oktoobril 2013. Lasteaias töötas avamise aastal 12 rühma, neist :  9 sõimerühma, millest viie sõimerühma õppekeel oli eesti keel ja nelja sõimerühma õppekeel vene keel,  1 vene õppekeelega liitrühm ja 2 eesti õppekeelega aiarühma.

2013/2014 õppeaasta alguses võeti kasutusele Tallinna Kihnu Lasteaia ametlik logo, mille kujundas lähtuvalt Kihnu saarest, rahvariietest ja lõngalõimest inspireerituna endine õpetaja, praegune OÜ Grafeem huviringi juht Marika-Ilona Lillemägi. Marika-Ilona Lillemägi poolt valmisid lasteaia avamiseks kutsed ja siiditrükis lasteaia logokujutisega meened kingitusteks esimestele külalistele.   


2016 aasta augustis said Tallinna Kihnu Lasteaia üldruumid lasteaia nimele vastavad seinamaalingud, mis on kooskõlas lasteaia nime ja sümboolikaga.  Lasteaia üldkoridoride, Liikumislaeva ja Laululootsiku seinamaalingute autoriteks on Helena Hanni ja Vahur Agar.  Läbivaks teemaks lasteaia üldruumide kujunduses on meri, Kihnu saare loodus ja Kihnu seeliku värvikirevus.  Kõikide rühmade nimetused on samuti seostatud Kihnu saare temaatikaga – rühmade nimed on jagatud kildudeks ja laidudeks. 
2019 aasta maikuus toimunud konkursi raames sai lasteaed omale lipu, mille kujundas õpetaja Hanna Lopato ja laulu, mille lõid koostöös õpetaja Kristi Mägi sõnade autorina ja Anet Vaikmaa muusika autorina.

Lasteaia kõige traditsioonilisemaks ürituseks võib lugeda tantsupidu, mis toimub iga õppeaasta lõpus ja millel osalevad kõik lapsed ning töötajad. Tantsupeo ajaks kogunevad kõik rühmad lasteaia õuealale.

Lasteaia majandushoovis asub 2019 aastal loodud linna-aianduse ala, mis aasta-aastalt Tallinna  Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt korraldatud projektide ning lastevanemate kaasabiga edasi areneb ja pakub lastele suurepäraseid võimalusi aiatöödega tutvumiseks ning aktiivseteks tegevusteks.

2021 aastal valmis lasteaia miniköök, kus lapsed kokata saavad ja 2022 aastal digituba, mis endale nimekonkursi raames  nutisaare nimetuse sai. Nutisaarel saavad lapsed interaktiivse põrandamänguga mängida, SMART-tahvlit kasutada ja igasugu robotite abil digimaailmaga tutvust luua. 

Viimati muudetud 25.08.2023