Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärk

Lähtuvalt rühmade õppeaasta kokkuvõtetest 2021/2022 õppeaastal ja sisehindamise tulemustest on 2022/2023 õppeaasta üldeesmärk: Personali poolt on loodud eesti keele õpet toetav keskkonnasäästliku mõtteviisiga õpikeskkond, mis lähtub laste huvist uurida, avastada ja oma ümbrusest vastuseid otsides õppida.


 

Viimati muudetud 25.08.2023