Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus, metoodikad ja tugiteenused (sealhulgas hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja lapsevanematele tagasiside andmise põhimõtted) on välja toodud lasteaia õppekavas. 

Viimati muudetud 25.08.2023