Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõtumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus:  https://harju.maavalitsus.ee/et/haridus

 Riiklikku järelevalvet reguleerivad õigusaktid: https://www.riigiteataja.ee/akt/13214267

Tuleohutusealast järelevalvet teostab asutuses Päästeameti Põhja päästekeskus:  http://www.rescue.ee/%F5igusaktid

Tervisekaitsenõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus: http://www.terviseamet.ee/info/kasulikku/oigusaktid/laste-ja-sotsiaalasutused.html

Viimati muudetud 17.12.2013