Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toidupäeva maksumus

Toidupäeva maksumus

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Tallinna Kihnu Lasteaias pakub toitlustusteenust OÜ Maritta.

Vastavalt vanuserühmadele on toidupäeva maksumus alates 01.10.2022, hooolekogu koosoleku 26 oktoober 2022 a  nr 1-3/26, otsus 4.1.

1. sõimerühmaealisele lapsele 2.55 eurot päev
2. aiarühmaealisele lapsele  2.95 eurot päev
 

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. 

 

Viimati muudetud 21.02.2024