Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eesti keele kaunis kõla Tallinna Kihnu Lasteaias

16.märtsil toimus Tallinna Kihnu Lasteaias etlemiskonkurss “Eesti keele kaunis kõla”, millest võttis osa kuus osalise keelekümbluse mudelil töötavat rühma. Lasteaias toimunud eelvoorust pääsesid eriti julgelt oma luuletust esitanud esinejad edasi Lasnamäe linnaosa etlemiskonkursile „Eesti keele kaunis kõla“, mis toimub 23.märtsil Lindakivi kultuurikeskuses vene keelt emakeelena kõnelevate laste jaoks.

Lasteaiasisesel etluskonkursil osalesid peaaegu kõik lasteaia keelekümblusrühmade esindajad, kokku 17 last vanuses 5 kuni 7 aastat.  Tänavu toimunud eelvoorus said lapsed oma esinemisjulgust proovile panna ja nautida päeva koos väikese Mesilas Abilisega, kelleks oli kehastunud Kivikildude rühma laps Mariam. Mesilane oli toeks meie väikestele esinejatele, et lapsed end laval ebamugavalt ei tunneks. Kõik eelvoorus osalenud said endile meene julguse eest ning  ilmekamaid esinejaid premeeris žürii eriauhindadega. Žürii, koosseisus Marina Moltšanov, Eve Kalimulina,  Kristi Mägi ja Annabel Selde, hindasid etlejate puhul luuletuse sõnumi edastamise oskust, luuletuse eakohasust, esineja diktsiooni, hääle selgust ning kõlavust ja ilmekust. Parimateks Tallinna Kihnu Lasteaia etlejateks osutusid seekord 5-aastane Makar Vassiljev Lainelaidude rühmast, keda juhendas õpetaja Elena Lilleorg-Kosushkina ja 6-aastane Adelina Dõba, keda juhendas õpetaja Kristi Mägi. Makar ja Adelina esindavad meie lasteaeda Lasnamäe linnaosa eelvoorus Lindakivi Kultuurikeskuses 23. märtsil.

Täname kõiki juhendajaid julgustamaks lapsi luuletuste lugemisel ja päevajuhti Aneti koos oma väikese mesilasest abilisega, kes lastele igati toeks olid.

 

Õppealajuhataja Marina Moltšanov