Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu moodustamine

Hoolekogu moodustamine

Lapsevanemad valivad rühmakoosolekul oma esindaja hoolekogusse.

Hoolekogu liikmed valivad enda hulgast hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja koosolekute protokollija.

Hoolekogu juhindub oma töös Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks
  • teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Viimati muudetud 22.08.2023