Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem direktorile hiljemalt kaks nädalat enne avalduse, milles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa, kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

 

Viimati muudetud 24.07.2023