Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse soovid ja muukeelne laps...

Lapse soovid ja muukeelne laps...

Lapsest lähtumine tähendab lapse omal kultuuril, kogemustel ja tegevustel põhinevat õppimis- ja õpetamisprotsessi. Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Õppimine põhineb lapse vahetutel kogemustel. Laste kasvamist, arenemist ja õppimist toetavad soodne kasvukeskkond ja lapse tasemele ja vajadustele vastavad võimalused (E. Hujala, Uuenev alusharidus, 2004).

Armas ema ja isa!

Related image
Lapsel on vanematele lihtsad soovid:

lase mul olla laps

ma armastan ja usaldan sind

ole mulle eeskuju, sest ma matkin sind

ma vajan arenemiseks sinu tuge ja tähelepanu

aita mul otsustada, sest üksi ma ei suuda suurt vastutust kanda

palun kasvata mind – luba mul olla sinu laps ja kasvada koos sinuga

Laps ootab, et vanem:

kasvataks teda iseseisvaks

seaks piire, aitaks ja toetaks

valmistaks ise head kodust toitu

annaks head-ööd-musi ja paneks teki peale

teda kuulaks, sest päeval juhtus palju põnevat

ei riidleks ega vihastaks vaid loeks ja jutustaks lugusid

võtaks tema jaoks aega, et koos koduseid toimetamisi teha

Laps vajab:

armastavat perekonda: ema, isa ja vanavanemaid

oma-kodu-tunnet

parimat kasvukeskkonda ja tervislikku toitu

igapäevast aktiivset tegevust, liikumist

usaldusväärseid sõpru

turvalist keskkonda enda ümber

suhtlemise ja mängimise aega

Image result for great drawn children pictures

Üks inimene, üks keel!

Seitsmendaks eluaastaks on laps võimeline ära õppima kuni kaheksa keelt.

Kõigepealt mõistab laps keele sisu ja hakkab aimama.

Võõrkeelsele lapsele tuleb seletada kehakeele ja lihtsate sõnade/käskluste abil. 

Üks vanem räägib eesti keeles ja teine vanem räägib vene keeles. Keeli ei ole soovitatav segada.

Üks inimene , üks keel – tõlkimine raskendab keele mõistmist!

Kahe keele segu - ühte keelt oskab rohkem kui teist, asendab ühe keele sõnu teisega, mitte ei ole sassis keel. 

KEELE ÕPETAMINE MUUKEELSELE LAPSELE

Tee lapsele ennast arusaadavaks kasutades miimikat ja žeste

Osuta objektidele, näita ette, kuidas ühte või teist tegevust teha

Räägi lihtsustatult ja aeglaselt

Korda sõnu, saada oma tegevusi sõnadega

Kasuta liikumist ja muusikat, visuaalseid abivahendeid

Tegevused väikestes rühmades

Aseta seinale pildid ja lase lapsel osutada piltidele, mis sümboliseerib nende vajadusi, lase lastel osutada tuttavatele esemetele ruumis

Jätka rääkimist isegi siis, kui laps ei vasta

Võimalda emakeelseid ja mitteverbaalseid vastuseid

Kiida iga väiksema edusammu ka aktiivsuse eest

Planeeri tegevusi, mis võimaldavad keelekasutust rollimängudes.

VAIKNE PERIOOD

  • Vaikiv periood on aeg, kus laps kogub infot teise keele kohta. 

Sel ajal ta:

näitab näpuga,

kasutab žeste,

noogutab,

kordab järgi sõnu mida teised ees kasutavad,

sosistab .

MIDA TEHA KUI KÕNE ON MOODUSTAMISE FAASIS?

Õpetaja on lapsele keeleliseks eeskujuks:

Nimetab sõnu, fraase, mis korduvad päevast päeva, mida on lapsel lihtsam meelde jätta.

Kasutab grammatiliselt lihtsaid lauseid.

Kommenteerib oma tegevust.

Räägib asjadest, mis on just parasjagu tegevusega seotud.

Kasutab žeste, osutab objektile, näitab ette, rõhutab tähtsaid sõnu.

Kommenteerib lapse tegevusi ja kordab lapse poolt öeldud lauseid.

Julgustab lapse igat katset end teises keeles väljendada.

VEEL MÕTTEID

Keelt õpitakse loomulikes olukordades.

Peale lasteaeda on soovitatav laps panna kas keelekümblusklassi või eesti kooli, kui juba alustas eesti keele õppega. 

Väljaspool lasteaeda mõjutavad keele arengut näiteks eesti keelsed multifilmid + eesti keelt kõnelevad sõbrad

 

Viimati muudetud 31.10.2022