Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

Lasteaia kohatasu

Kohatasu alates 1. jaanuarist 2020 on ühe lapse kohta kuus 71.25 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78, Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 .

Lapsevanem saab arve  e-posti teel.

Kohatasu on igas kuus ühesugune, sõltumata sellest, mitu päeva laps lasteaias käis. Kohatasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkuse aja eest.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Lasteaia toitlustustasu

Toidupäeva hinnad al 01.01.2021:
1-3 a lapsed 1.44 €
3-5 a lapsed 1.92 €
5-6 a lapsed 1.94 €
6-7 a lapsed 2.00 €

Alates 01.09.2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest ja Linnavalitsuse poolt kehtestatud toidukulu katmise piirmäärast. 
Tallinna Kiisupere Lasteaias on lasteaiarühma toitlustustasu kehtestatud piirmäärast madalam ja lapsevanem toidutasu ei maksa

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Viimati muudetud 02.08.2021