Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

Lasteaia kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (nn kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinna munitsipaalkoolieelsete kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus.

Tallinna munitsipaalkoolieelsete kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Lasteaia toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).
Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linnToidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Tallinna Kiisupere Lasteaias on lasteaiarühma toitlustustasu kehtestatud piirmäärast madalam ja lapsevanem toidutasu ei maksa

Toidupäeva hinnad 01.01.2021 - 31.12.2022
1-3 a lapsed 1.44 €
3-5 a lapsed 1.92 €
5-6 a lapsed 1.94 €
6-7 a lapsed 2.00 €

 

Viimati muudetud 13.10.2022