Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

Tallinna Kiisupere Lasteaia lapsevanem saab teavitada lapse tulekust või puudumisest  läbi portaali:
ELIIS.EE  - 
Vanemal võimalus lugeda teateid, saata sõnumeid, vaadata sündmuste kalendrit, menüüd, galeriid, lapse arengukaarti. 

Tallinna Kiisupere Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril  ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini. Suveperioodil on rõhk õuesõppel, õpitu kordamisel ja kinnistamisel. 1. septembrist 30. septembrini on sõimelastel kohanemisperiood.

LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PLANEERIMINE JA ANALÜÜS

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö planeerimisel lähtutakse Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast,  lasteaia õppekavast ja õppeaasta eesmärkidest.

Igal õppeaastal püstitavad õpetajad koos juhtkonna- ja lapsevanematega üldised lasteaia aasta eesmärgid ja suunad. Eesmärgid tulenevad eelmise aasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsist. Planeeritud eesmärgid ja (vastavad) tegevused kajastuvad lasteaia aasta tegevuskavas.

Õppeaasta eesmärkide analüüs toimub suveperioodi alguses pedagoogilises nõukogus juunikuus ja põhineb õpetajate rühmategevuse õppeaasta analüüsidel, lastevanemate- ja aiarühma laste tagasisidel ning õpetajate arenguvestlustel. Analüüsist tulenevalt tehakse ettepanekud järgmise õppeaasta tegevussuundade ja eesmärkide osas.

RÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMINE JA ANALÜÜS

Lähtudes lasteaia õppekavast ja õppeaasta eesmärkidest koostavad rühmaõpetajad igal aastal oma rühma eesmärgid ja põhimõtted ning esitavad selle vähemalt nädal aega enne uue õppeaasta algust juhtkonnale.

Õppe- ja kasvatustegevust planeerides arvestatakse laste vanust ja individuaalset eripära .

Igapäevane lapse õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud nädalaplaanides, mis omakorda tuginevad  aasta tegevuskavale. 

Nädalaplaanis on püstitatud tegevuste eesmärgid, teemad ja tegevuste sisu ehk rühma õpetajate kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevused. 

  • Vajadusel kaasatakse ( või soovitatakse ) erialaspetsialiste (nt. eriarst, logopeed, eripedagoog, sotsiaaltöötaja).

Viimati muudetud 11.06.2024