Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid ja programmid

Projektid ja programmid

Tallinna Kiisupere Lasteaia projektid ja programmid:

 • September 2023 liitus Tallinna Kiisupere Lasteaed Programmiga "Roheline kool" (Eco-Schools)
  Tallinna Kiisupere Lasteaia Rohelis eKooli tegevustega saab tutvuda meie blogis Roheline Kiisupere
roheline_kool_logo_est.jpg Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja.Eestis koordineerib programmi tegevusi Tartu loodusmaja 2019. a sügisest, varasemalt oli eestvedajaks Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda Eesti võrgustiku tutvustusvideo ja rahvusvahelise ingliskeelse videoklipi vahendusel.

 Programmil on kolm alustala: 7 sammust koosnev tegevusjuhis, 12 teemat ning edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine õppeasutusele. Vastused küsimustele, mida see täpsemalt tähendab ja mida tehakse, leiab siit.
 •  2022./2023. õ.a projektid

Projekt "IT õppevahendite soetamine Tallinna Kiisupere lasteaiale" rahastatud Euroopa Struktuurvahenditest. Projekti eesmärgiks  on digivahendite integreerimine õppetöösse Tallinna Kiisupere lasteaias kõigis vanuseastmetes, mis omakorda on abiks eesti keele õppe toetamisele muukeelsetele lastele. Laste kujuneb digipädevus ja robootika algoskused. Antud projektiga soetatakse kokku 14 IT õppevahendit: 6 tk Tale-Bot pro, 6 tk mTiny avastajakomplekti ja 2 tk Robotkilpkonna (Glow and Go Bot). Kokku on toetusesummaks: 2237,17 eurot.

 

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

 • Gabrieli Loomade Elu 

  Tervisemeeskonna eestvedamisel sai otsustatud, et Kiisupere lasteaed hakkab püsiannetajaks MTÜ Gabrieli Loomade Elu'le. Kogume üks kord aastas (kevadel) nii rahalist annetust, kui ka abivajavatele loomadele eluks vajalikke tooteid. Gabrieli Loomade Elu MTÜ eesmärgiks on kaitsta ja ravida haigeid kodutuid loomi, aidata leida neile uus turvaline kodu ning tõsta inimeste teadlikust loomade pidamisel ja nende eest hoolitsemisel. Gabrieli Loomade Elu MTÜ ei hukka ühtegi tervet või ravitavat looma. Tänu sellele on turvakodu loomadel garantii elada kuni oma loomuliku elu lõpuni.
  logo-small.png

 • Märka ja aita! Heategevusprogramm, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes vajavad erinevatel põhjustel materiaalset abi õppetöös osalemiseks. Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011
märka ja aita logo.jpg
 • Erasmus+ Euroopa Vabatahtliku teenistus 

  Tallinna Kiisupere Lasteaed on vabatahtlikke vastuvõttev organisatsioon. Projekti koordineeriv organisatsioon on EstYes. Lasteaia poolne tuutor on õpetaja Ave Macphail. Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.

  Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Kõik see toob kaasa palju avastusi ning eneseleidmisi. EVT mõju- uuringud näitavad, et vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab noortes solidaarsust, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud.
Erasmus+
2020/2021 õppeaastal oli Kiisupere lasteaias vabatahtlik Bilgsu, Türgist
2021/2022 õppeaastal oli Kiisupere lasteaias vabatahtlik Dortje, Saksamaalt
2022/2023 õppeaastal oli Kiisupere lasteaias vabatahtlik Karen, Belgiast
2023/2024 õppeaastal on Kiisupere lasteaias vabatahtlik Marten, Saksamaalt.
 
 • Kiusamisest vabaks!
  Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.
  Eesmärk: Luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
Kiusamisest-vabaks-logo2.jpg
 • ProgeTiiger  ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi ning selleks:
   -toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;


  -tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust;
  -edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  -kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.
ProgeTiiger_Logo_vertikaal_EST_web-1.jpg
 • Õppeaed A. Lauteri tänava lasteaiamajas -  Linnaaiandustegevus eesmärk on: juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, luua hariv õpikeskkond, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi, mitmekesistada avalikku linnaruumi ja soodustada ühistegevust, heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet.
 • RÄNDKOGUTEENUS "MESILANE MITI RAAMATUTARU LASTEAIAS " Tallinna Keskraamatukogu saadab kord kuus Tallinna munitsipaallasteaedadesse raamatukaste. „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“ nime kandva uue teenuse käivitamisega alustab keskraamatukogu laste ja noorte kultuuriaasta tähistamist oma raamatukogudes. Teenuse eesmärk on tagada, et raamat oleks lapsele lasteaias igapäevane kaaslane. Regulaarselt toimiva teenusega soovitakse kindlustada, et raamatud, mida lapsed lasteaias vaadata-lugeda saavad või mida kasutavad õpetajad unejutu lugemiseks, vahetuvad pidevalt ning on nii lastele uued ja huviäratavad. Raamatukast jääb lasteaeda üldjuhul neljaks nädalaks, siis tuleb raamatukogu töötaja raamatutele järgi ning toob ühtlasi ka kasti uute raamatuga. Teenuse korraldamisega seotud kulud kannab keskraamatukogu. Loe raamatukasti kohta siit
 • 2021/2022 õppeaastal osalesid Tallinna Kiisupere lasteaia lapsed  SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele ( KIK) esitatud projektis "Talve võlu ja valu - Loodusega koos"  Viimsi külastuskeskuse programmis. KIK rahastas meie projekti 300 euroga. Projektis osales koolieelikute rühm.
 • 2022/2023 õppeaastal osalesid SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitatud projektis "Metsaelu talvel"  Ubari looduskesuse programmis. Projektis osales koolieelikute rühm.

kik_est_logo__1 (1).png

 

Viimati muudetud 21.02.2024