Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projektid ja programmid

Tallinna Kiisupere Lasteaia projektid ja programmid:

 • Gabrieli Loomade Elu logo-small.png

  Tervisemeeskonna eestvedamisel sai otsustatud, et Kiisupere lasteaed hakkab püsiannetajaks MTÜ Gabrieli Loomade Elu'le. Kogume kaks korda aastas (sügisel ja kevadel) nii rahalist annetust, kui ka abivajavatele loomadele eluks vajalikke tooteid.
  Gabrieli Loomade Elu MTÜ eesmärgiks on kaitsta ja ravida haigeid kodutuid loomi, aidata leida neile uus turvaline kodu ning tõsta inimeste teadlikust loomade pidamisel ja nende eest hoolitsemisel. Gabrieli Loomade Elu MTÜ ei hukka ühtegi tervet või ravitavat looma. Tänu sellele on turvakodu loomadel garantii elada kuni oma loomuliku elu lõpuni.

 • Märka ja aita! Heategevusprogramm, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes vajavad erinevatel põhjustel materiaalset abi õppetöös osalemiseks. Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011
 • Erasmus+ Euroopa Vabatahtliku teenistus - www.erasmuspluss.eEstYES logo.png

  Tallinna Kiisupere Lasteaed on vabatahtlikke vastuvõttev organisatsioon. Projekti koordineeriv organisatsioon on EstYes. Lasteaia poolne tuutor on õpetaja Ave Macphail. Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.

  Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõneserasmus+_noored_siniseltaustal.jpg Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Kõik see toob kaasa palju avastusi ning eneseleidmisi. EVT mõju- uuringud näitavad, et vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab noortes solidaarsust, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud.EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
 • Kiusamisest vabaks!-www.kiusamisestvabaks.ee 
  Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.
  Eesmärk: Luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
 • ProgeTiiger  ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi ning selleks:
   -toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodProgeTiiger_Logo_vertikaal_EST_web-1.jpgikate ja õppetegevuste kasutamisel;

  -tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust;
  -edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  -kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.

Õppeaed A. Lauteri tänava lasteaiamajas -  Linnaaiandustegevus eesmärk on: juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, luua hariv õpikeskkond, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi, mitmekesistada avalikku linnaruumi ja soodustada ühistegevust, heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet.

 • RÄNDKOGUTEENUS "MESILANE MITI RAAMATUTARU LASTEAIAS "

  Tallinna Keskraamatukogu saadab kord kuus Tallinna munitsipaallasteaedadesse raamatukaste. „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“ nime kandva uue teenuse käivitamisega alustab keskraamatukogu laste ja noorte kultuuriaasta tähistamist oma raamatukogudes. 

  Teenuse eesmärk on tagada, et raamat oleks lapsele lasteaias igapäevane kaaslane. Regulaarselt toimiva teenusega soovitakse kindlustada, et raamatud, mida lapsed lasteaias vaadata-lugeda saavad või mida kasutavad õpetajad unejutu lugemiseks, vahetuvad pidevalt ning on nii lastele uued ja huviäratavad.
  Raamatukast jääb lasteaeda üldjuhul neljaks nädalaks, siis tuleb raamatukogu töötaja raamatutele järgi ning toob ühtlasi ka kasti uute raamatuga. Teenuse korraldamisega seotud kulud kannab keskraamatukogu. Loe raamatukasti kohta siit

 

Viimati muudetud 20.10.2021