Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Terviseedendus

Terviseedendus

Kiisupere Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2013 aastast.

Tegevuste planeerimiseks koostatakse kolmeks aastaks tegevuskava ning  tegevuste planeerimisel  võetakse alused Tervist edendavate lasteaedade põhimõtted . Tervisedendust juhib tervisemeeskond.

Tervisemeeskonda kuuluvad juhtkonna liikmed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ning igast majast üks õpetaja maja esindajana.  Tervisemeeskonda veab meeskonnajuht, kelle valivad meeskonna liikmed. Tervisemeeskonna liikmed kohtuvad vähemalt 1 kord kvartalis.

Tervisenõukogu või -meeskonna peamised ülesanded:

 • viib läbi tervise valdkonna hetkeolukorra kaardistamise, koostab kokkuvõtte  ja teeb järeldused tervise valdkonna olukorrast;
 • hindab vähemalt üks kord aastas tegevuste mõju laste ja personali heaolule, turvalisusele ja tervisele;
 • töötab välja tervise ja heaolu parandamiseks eesmärgid erinevates prioriteetsetes tervisega seotud valdkondades;
 • koostab tegevuskava eesmärkide saavutamiseks;
 • teeb ettepanekuid laste/perede/personali heaolu, turvalisuse ja tervise parandamiseks lasteaia juhtkonnale;
 • osaleb ettepanekutega lasteaia arengukava väljatöötamisel nt tervise valdkonna integreerimine ja tervisealaste eesmärkide püstitamine arengukavas.

Tegevuse aluseks on meeskonnatöö ja edukuse eelduseks on järgmiste koostööprintsiipide arvestamine:

 • Orienteeritus lapse ja personali tervisele, turvalisuse ja heaolu edendamisele
 • Meeskondlike kokkulepete väärtustamine
 • Lasteaia arengueesmärkide ja tervise valdkonna ühtne selgus
 • Tagasisidestamine, infovahetus, avatus, kaasatus
 • Üksteise oskuste ja kogemuste tunnustamine
 • Ühise eesmärgi nimel tegutsemine

Viimati muudetud 03.12.2021