Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

KIK 2012

KIK 2012

Keskonnainvesteeringute keskus (KIK)
Projekt „Õpime üheskoos loodusega elama“ (oktoober 2012 – juuni 2013)

Taotleja: Tallinna Muinasjutu Lasteaed
Projekti partnerid: Tallinna Lasteaed Nõmmekannike, Tallinna Lasteaed Kraavikrõll


Keskkonnakasvatus on aluseks mõistmisel, et kogu maailm on üks tervik, et iga tegu, sealhulgas iga üksiku inimese tegevus annab tulemusi, mis ei ole ette ennustatavad. Keskkonnakasvatus ei ole õppeaine nagu iga teine, keskkonnakasvatus on eluviisiõpetus. Läbi erinevate keskkonnaalaste projektide on kolmes lasteaias terve eluviisiõpetus heal järjel. Koostöös oleme kolmeks aastaks planeerinud ja täitnud ka lähtuvalt arengukava eesmärkidele õueõppe tegevusi kolmes lasteaias, mille läbi muutub kasvu-ja  õppetegevuse keskkond paremaks ja tervislikumaks õpetajatele ja lastele. Uue lähenemisega, uute plaanide elluviimisel muutub õpi- ja kasvukeskkond laste jaoks panemaks ning ka personalil on võimalus oma igapäevatööd mitmekesisemaks muuta.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on Eesti elanike väärtushinnangute ning käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks teavitustööd ja edendades riiklikke õppekavasid toetavat keskkonnaharidust.


Projekti tegevuse, meetodi ja töövõtte eesmärk

Projekti tegevuskava omab selget nägemust kasvatada lastes:
a) eluterve maailmapildi loomine loodusteaduslike õppeainete sisu alusel, mis on läbi loova ja paindliku tegevuse lapsele arusaadav ja vastuvõetav;
b) kujundada varajases eas ökoloogilist mõtlemist;
c) tutvustada keskkonnakaitse probleeme vastavalt kohalikele oludele;
d) õpetada loodust austama. Toimub järjekindel keskkonnaalane teavitustöö läbi aktiivõppe meetodite ja praktiliste tegevuste.

Keskkonnakasvatus on pikaajaline ja kompleksne protsess, mis peab kestma alates lasteaiast ja algkoolist läbi kõigi kooliastmete kuni raugaeani välja. Uue rakendatud õppekava alusel käsitletakse keskkonnaharidust kõiki õppetegevusi laste vanuseastmeid läbiva nn. „ punase niidina“ . Läbi innovaatilise tööviisi peab lastes arenema keskkonnaalane teadlikus, suurenema tundlikus keskkonna ning selle probleemistiku kohta, arenema peab  üksiku inimese vastutusvõime keskkonnakaitses.

Koostöövõrgustiku töö toimub läbi süsteemse, järjepideva töö, mille käigus suunab projekti tegevuskava lapsi hoolima loodusest, oma vahetust keskkonnast ning juurutab keskkonnateadliku mõtlemist ja käitumist laste igapäevaellu. Läbi innovaatiliste õpetamisviiside aitab projekti tegevuskava keskkonnakasvatuses järele nii mõnegi lapsevanema. Olulisemad tulemused  ja väärtused antud õpetamismetoodikas on:

a) laste ja lastevanemate keskkonnateadlikus kasvab;
b) huvigrupid oskavad väärtustada keskkonda;
c) suurenevad teadmised  ja arusaamad reostusprobleemist;
d) tutvutakse linnas elades positiivse, tervikliku ja keskkonnasõbraliku eluviisiga;
e) suureneb arusaam iga üksiku inimese olulisuses keskkonnakaitses;
f) areneb huvigruppide isiklik vastutustunne;
g) tuleb julgus teha oma elus positiivseid muutusi.

Projekti võttis kokku keskkonnateemaline ja kakskeelne etendus "Mummi ja Summi päevatarkus", mille sisu kaudu suunati lapsi hoolima loodusest, oma vahetust keskkonnast ning etenduse kaudu arendati keskkonnateadlikku mõtlemist ja käitumist igapäevaelus.

Koostööna koostasime aktiivsete õppemeetodite kogumik  lasteaialastele, mis sisaldab õuealal olevat õpperada ja õpperaja vaatluspunkte ning praktiliste tegevuste kogumikke tööks vaatluspunktides.

Artikkel Nõmme Sõnumites 31.mai 2013

Õppekäik 08.10.12

Õppekäik 10.04.13

Õppekäik 29.05.13

Uute põnevate seiklusteni!

Viimati muudetud 30.10.2023