Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Kinnistu veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide kontrollimine

Kinnistu veevarustuse - ja kanalisatsioonisüsteemide õigusaktidele vastavuse kontrollimine.
Kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni, kliendi veekasutuse ning ühiskanalisatsiooni juhitava reovee ning sademetevee üle on õigus teostada volitatud isikul ja vee-ettevõtjal vastavalt eeskirjale ja teenuslepingu tingimustele. Volitatud isikul on õigus kontrollida kliendi lokaalse reoveepuhasti töö tõhusust. Volitatud isikul on õigus kontrolli teostada vastavalt vee-ettevõtja ja kliendi sõlmitud teenuslepingu tingimustele. Sisendustoru lekke kohta koostatakse ülevaatust teinud vee-ettevõtja esindaja või linnavolikogu volitatud isiku poolt sellekohane akt, mille alusel on vee-ettevõtjal õigus sulgeda vee andmine kinnistule.