Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lasteaia Kirsike kodukord

Tallinna Lasteaia Kirsike kodukord

Tallinna Lasteaed Kirsike on avatud 7:00-17:30. Valverühm on avatud 7:00-18:00.

Õppe- ja kasvatustöö rühmades lähtub nii lasteaia õppe-, arengu-, tegevuskavadest ja rühmade aasta ja nädala tegevuskavadest kui ka lapsest, tema arengust, soovidest, huvidest ja individuaalsetest vajadustest.

Õppeaasta algab 1. septembril.

Iga rühm töötab oma päevakava järgi, mis on olemas iga rühma infostendil. Päevakava koostatakse arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi.

Lasteaias toitlustatakse lapsi kolm korda päevas: hommikusöök, lõuna, õhtuoode.

Lapsed viibivad õues vähemalt 1-2 korda päevas.

Logopeed tegeleb kõnehäiretega lastega  kaks korda nädalas (graafiku alusel).

Lastevanemate kohustused:

Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine ei tohi segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi (Sotsiaalministri määrus nr 32, 08.02.2002 lõik IV punkt 19).

Lapsevanem siseneb lasteaeda ja väljub lasteaiast oma lapse rühma ukse kaudu.

Lapsevanem toob lapse lasteaeda vähemalt 10 minutit enne hommikusöögi algust. Kui laps ei söö hommikueinet, siis tuuakse laps lasteaeda 10 minutit enne planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste algust.

Õppe-  ja kasvatustegevused lasteaias algavad kell 9:00. Hilinemine segab õppe- ja kasvatustegevust, lapsi ja õpetajat.

Lapsevanem toob lapse lasteaeda puhanuna, puhaste riietega, korrastatud välimusega ja kõiki kohalolijaid tervitades.

Lapsel peaks olema vahetusjalatsid, mille jalga panemisega ja jalast võtmisega saab ta ise hakkama ning ilmale sobilik, lihtsate kinnitustega õueriietus. Riided ja jalanõud soovitame markeerida.

Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (palavik, köha, nohu, silmapõletik jne). Samuti juhul, kui lapsele on vaja päeva jooksul anda ravimeid või lapsel ei ole lubatud õue minna.

Kui laps haigestub lasteaias, võetakse kohe lapsevanemaga kontakti.

Hommikul, lapse lasteaeda toomisel varub lapsevanem piisavalt aega, et anda lapse isiklikult õpetajale üle ning vestelda õpetajaga lapse tänase päeva meeleolust.

Õhtul, kui lapsele järele tullakse , annab õpetaja lapse isiklikult lapsevanemale üle. Alates sellest hetkest, kui laps on vanemale üle antud, on lapsevanem lapse eest vastutav.

Kui lapsevanem ei ole mõjuva põhjuseta lasteaia sulgemise ajaks lapsele järele tulnud, siis püüab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti saada. Kui õpetaja vanematega kontakti ei saa, viiakse laps varjupaika (EV Lastekaitse seadus §59, Sotsiaalhoolekande seadus §37).

Lapsevanem on kohustatud saadud arve alusel  tasuma lasteaiamaksu igakuiselt jooksva kuu jooksul, hiljemalt kviitungis ettenähtud kuupäevaks. Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

Lapsel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju. Rühma õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

Lastevanemate õigused:

Lapsevanemal on õigus ja võimalus tutvuda lasteaia õppe-, arengu- ja tegevuskavaga ning rühma aasta ja nädala tegevuskavadega.

Lapsevanemal on õigus ja võimalus pöörduda kõikide avalduste ja ettepanekutega kirjalikult lasteaia Hoolekogu poole.

Lapsevanemal on õigus osaleda lasteaia igapäevases elus (näiteks aidata pidude, ürituste, võistluste, etenduste ettevalmistamisel ja läbi viimisel, samuti võtta osa ühistegevustest).

Lapsevanemal on õigus pöörduda kasvatamist, õpetamist jm puudutavate vaidluste lahendamiseks pedagoogilise nõukogu, Hoolekogu  või juhataja poole.

Lasteaeda lõpetavate laste (kooliminejad, lahkujad) vanemad kirjutavad direktorile avalduse, kus on fikseeritud lasteaias käimise viimane päev ja tasutakse lasteaiamaks käidud päevade eest.

 

Viimati muudetud 26.03.2024