Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kivila tn 3a ja Paljassaare tee 37 sotsiaalmajade kütte ja ventilatsioonisüsteemide moderniseerimine

Kivila tn 3a ja Paljassaare tee 37 sotsiaalmajade kütte ja ventilatsioonisüsteemide moderniseerimine

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Kivila tn 3a ja Paljassaare tee 37 sotsiaalmajade soojusenergia kokkuhoiu saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimine.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

7.07.2011

Riigihanke nimetus

Kivila tn 3a ja Paljassaare tee 37 sotsiaalmajade kütte ja ventilatsioonisüsteemide moderniseerimine

Riigihanke lühiiseloomustus

Küttesüsteemide kaasajastamine, automaatse juhtimissüsteemi rakendamine. Ventilatsioonisüsteemide heitõhu jääksoojuse utiliseerimine. Eesmärk on vähendada hoone soojuskulusid 40% - 50%.

Pakkuja peab olema võimeline tagama küttesüsteemide korrastamise 1. oktoobriks 2011, et tagada küttekulude säästu analüüsi teostamine 2011/2012 kütteperioodil.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

7.07.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

11.07.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed ja info kuhu hankija peab saatma riigihanke kutse (e-post, aadress)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Reio Vesiallik, inseneriosakonna juhataja, 645 7169, [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024