Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppekava

Tallinna Kivimäe Põhikoolis antav haridus toetab õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilaste võimete tasakaalustatud arenguks, eneseteostuseks ja teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Loe õppekava üldosa siit.

Õppekavad aineti.

Viimati muudetud 03.01.2022