Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Viimati muudetud 26.01.2022