Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal

EksamToimumisaeg
eesti keel (kirjalik) 30.05.2022
matemaatika 6.06.2022
valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 14.06.2022
valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) 14.-15.06.2022
valikeksam inglise keeles (suuline)  16.06.2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.
Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud
eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega  „Riigieksamite vormid
ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022.
õppeaastal“ .

Viimati muudetud 22.09.2021