Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad (2023)

Eksam Toimumisaeg
eesti keel (kirjalik) 2.06.2023
matemaatika (kirjalik) 7.06.2023
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 12.06.2023
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) 12.-13.06.2023

Alus:

Viimati muudetud 13.09.2022