Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad (2023/ 2024 õppeaastal)

Eksam Toimumisaeg
eesti keel (kirjalik) 31.05.2024
matemaatika (kirjalik) 6.06.2024
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 12.06.2024
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) 12.-14.06.2024

 

Alus:

 

Viimati muudetud 23.08.2023