Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldeesmärk

Üldeesmärk

Tallinna Kivimäe Põhikool on sõbralikult toimiv, õpihimuline ja loominguline kogukonda ühendav kool.

Eesmärgist lähtuvad ülesanded

  1. Kivimäe kooli missioon ja väärtused väljenduvad kõikides tegevustes. Kooli töötajad on kaasatud otsustus- ja vastutusprotsessidesse. Kivimäe koolis saavad kõik õpilased võimetekohase hariduse.
  2. Kivimäe koolis töötavad oma valdkonnas professionaalsed, õpilaste arengut toetavad ja motiveeritud õpetajad.
  3. Kivimäe kooli õpilastel on tingimused hea põhihariduse omandamiseks. Kooli lõpetajatele antakse kaasa üldtunnustatud eetilised tõekspidamised ja kool toetab iga õpilase arengut kaasavast haridusest lähtuvalt.
  4. Kivimäe koolipere aktiivne koostöö toetab kooli arengut, huvigrupid on kaasatud õppe-ja kasvatusprotsessi  ning kooli mainekujundus meedias on süsteemne.
  5. Kivimäe koolis on muutunud õpikäsitusest lähtuv ning õpilase arengut toetav õpi-ja töökeskkond.

Viimati muudetud 25.08.2023