Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Head uut teema-aastat!

Head uut teema-aastat!

Head uut teema-aastat!

 
Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2023/24. õppeaasta pühendatud erinevatele keeltele ja kultuurile laiemalt.
Eesmärgiks on võimestada ja tunnustada keele ning kultuuri eest seisvaid haridustöötajaid, kelleks on õpetajad ja teised keele ja kultuuriga seotud haridusasutuse töötajad.
Teema-aasta jaguneb teemakuudeks, mille raames Tallinna Haridusamet toetab ja organiseerib erinevaid tegevusi, et Tallinnas oleksid õnnelikud/õnnestunud õppijad. Samuti on teema-aasta fookuses eestikeelsele õppele üleminek. 
Oleme koostanud soovituslikud tegevussuunad, et saaksite oma asutuses teema-aastaga seotud tegevusi planeerida ja ellu viia. Teema-aasta soovituslikud tegevussuunad on leitavad manuses olevast failist.
Teema-aasta on jaotatud teemakuudeks järgmiselt:

Kalendrikuu Teemakuu  Kuu fookus, käsitletavad teemad
September Keeleõppe kuu Keelte õppimine aitab laiendada silmaringi ja annab võimalusi.
Oktoober Hõimukuu Uurida ja mõelda, et mis on eesti keele sugulaskeeled ja kes on eestlaste hõimurahvad?
November Maailmahariduse kuu Maailmaharidus võimaldab avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tasandil,
annab võimaluse mõista, ette kujutada, loota ja tegutseda.
Detsember Traditsioonikuu Inimesed toetuvad traditsioonidele. Millised on meie tavad ja kombed, millised on meie naabrite traditsioonid?
Jaanuar Mitme-kultuurilisuse kuu Igal rahval on oma kultuur, kõik me õpime üksteiselt.
Kas sa tead, millised rahvad on eesti keelt ja kultuuri mõjutanud?
Veebruar Kodukuu Meie kodumaa on Eesti. Millal saab majast kodu? Mis on kodutunne ja koduigatsus?
Märts Sõnakunstikuu Sõnakunst elustab mõtted ja tunded, on kõigi võimaluste, keelte ja mõtete kants.
Aprill Nutikuu Digimaailmal on mõju meie laste mõtte- ja tundemaailma kujunemisel.
Milliseid digivahendeid kasutad?
Mai Euroopa keelte kuu Euroopa Liidul on 24 ametlikku keelt. Mitu keelt suudad ära tunda?
Juuni
Juuli
August
Mõnusad suvekuud Mängime, laulame, tantsime, mõistatame! Laul teeb rinna rõõmsaks, tants jala kergeks ja mõistatus meele teravaks.