Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Videotunnis osalemise reeglid õpilastele

Distantsõppeperioodiks koosta endale PÄEVAKAVA

Distantsõpe jaguneb
1. ainetundideks, mis toimuvad Zoom vm keskkonnas (klassijuhatajad ja aineõpetajad saadavad Zoomi tundide tunniplaani);
2. aineõpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö.


Videotunnid toimuvad üldjuhul kehtiva tunniplaani järgi

Videotunnis osalemise reeglid õpilastele

 • Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
 • Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus,
 • kaamera, mikrofon).
 • Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga. Kaameraga sülearvuti
 • puudumisel pöörduda kivimae@kivimae.ee.
 • Videotundi siseneb õpilane alati oma nimega.
 • Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.
 • Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
 • Videotunni vestlusalas kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
 • Videotunni ajal õpilane ei söö ega joo ja ei tegele kõrvaliste asjadega.
 • Õpilane ei jaga videotunni linki.
 • Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.
 • Videotunni salvestamine on lubatud ainult õpetajale.
 • Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses videotunnis märgitakse puudujad
 • tavapärasel viisil.
 • Õpilase haigestumise korral teavitab vanem sama päeva hommikul klassijuhatajat.

Viimati muudetud 23.06.2022