Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Aasta tegevuskava

TALLINNA Kivimurru  LASTEAIA 2021/2022 õa TEGEVUSKAVA

 1. 1.    TALLINNA Kivimurru  LASTEAIA 2021/2022 õa ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID, PÕHIMÕTTED JA VALDKONNAD

1.1.                      Tallinna Kivimurru Lasteaia 2021/2022 õa õppesuunad:

 • Projekt „Koos tervise poole“
 • Programm „Tervist Edendav Lasteaed“
 • Programm „Roheline kool“
 • Programm „Kiusamisest vaba lasteaed“
 • Väärtuskasvatus

1.2.                      Tallinna Kivimurru Lasteaia 2021/2022 õa õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Üldeesmärk:

 • Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

Eesmärgid:

 • Lasteaia õppekava vastab seadusele ja arvestab lasteaia eripära ja laste erilisust
 • Keskkonna loomine, mis toetab laste arengut
 • Tihe koostöö pedagoogide, lastevanemate ja partnerite vahel
 • Projektitegevus  ja programmide toetamine

1.3.                     Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine
 • Lapse arengut soodustava keskkonna loomine
 • Laste eripäradega arvestamine ja loovuse toetamine
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Õppijate suurem koosõppimine mängu kaudu
 • Õuesõpe rakendamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine (õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine)
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

1.4.                        Lasteaia õppekava õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 

 • mina ja keskkond
 • eesti keel kui teine keel (al. 3 a.v.)
 • kunst
 • liikumine õues
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • muusika

 

 

Viimati muudetud 07.09.2021