Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Tallinna Kivimurru Lasteaia hoolekogu koosseis 2021/2022.õ.a.:

1. Jekaterina Podolenšuk                           lapsevanem rühm „Päikene“

2. Anna Aksjonova                                       lapsevanem rühm „Vikerkaar“

3. Andrei Porõvkin                                        esimees, lapsevanem rühm „Tähekesed“

4. Julia Kurakina                                    lapsevanem rühm „Tilgakesed“

5. Svetlana Bõtskova                                   õpetajate esindaja

6. Eve Annus                                               linnaosa esindaja

 

 Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Viimati muudetud 07.10.2021