Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Uudised

Kollektiivpuhkus lasteaias 2022 aastal

18.07.2022-31.07.2022

! Kohatasu Tallinna linna elanikele ei tõuse.

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot)

Edastan Terviseameti palvel meeldetuletuse seoses lihtsustatud karantiiniga.

Karantiinireeglid:

• Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

- haigustunnustega inimesed;

- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;

- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.

• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;

NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni.

- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend;

- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;

- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;

- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.

Lgp. lapsevanem!

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Alates 11. märts 2021 hakkavad kehtima uued piirangud.  

Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Pered, kellel ei ole võimalik lapsi kodus hoida, saavad jätkuvalt kasutada lasteaiateenust. Kõik lasteaiad on avatud.

Tallinn rakendab lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates homsest, 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.

Kollektiivpuhkus lasteaias 2021 aastal

19.07.2021-01.08.2021

Linnaasutused lähevad töökorralduses üle kollasele stsenaariumile

/est/haridus/Uudis-Tallinna-linnaasutused-lahevad-tookorralduses-ule-kollasele-stsenaariumile?filter_otsing_uudis_rubriik_id=100

Kohatasust vabastamine!

Tallinna Kivimurru Lasteaia TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

Lasteaeda   võetakse vastu vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või   lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua. Hea   ilmaga laste vastuvõtt toimub õues. Kui vara hommikul on külm, vihmane või   tuuline ilm, siis vanemad helistavad ja õpetaja tuleb lapse järgi, võtab   vastu esikus, vanemad majja ei sisene. Vaadatakse üle laste tervislik seisund   (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).

2.

Laste ja töötajate tervise   kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

Esikus on käte desinfitseerimisvahend, igas rühmas ka.   Kasutavad nii lapsed kui ka personal. Haigeid lapsi (tugev köha, nohu,   palavik) ei võta lasteaed vastu. Kui lastel ilmuvad haigestumise sümptoomid,   siis helistame vanematele ja nad tulevad lapsele järgi.

3.

Rühmade   komplekteerimine

 

Rühmi komplekteeritakse suveperioodiks vastavalt   lapsevanema poolt esitatud andmetele läbiviidud küsitlust arvestades.

Suvel lasteaias töötab 2 rühma, juunil tehtud 3 rühma, tööl   on logopeed, muusikaõpetaja ja õppealajuhataja, seoses sellega, et lapsi on   palju. Komplekteeritud rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.

Uute rühmade komplekteerimine toimub lähtuvalt kehtivale   korrale HA infosüsteemis kinnitatud kohapakkumiste alusel. Uue õppeaasta rühmad   on komplekteeritud seisuga juuni algus. Uued lapsed tulevad alates   17.08.2020. Kui vanematel on digiallkiri võimalus, siis kõik vajalikud   paberid on vormistatud digitaalselt. Uute lastevanemate koosolek toimub   digitaalselt augusti alguses.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

Lasteaias   on suvine režiim ja lapsed võimalikult palju asuvad õues. Sööme ja magame   majas. Õppetegevus (liikumine, joonistamine, lugemine jne) on korraldatud õues.

Huvihariduse teenust lasteaias suvekuude perioodil ei osutata.

5.

Toitlustamine

 

Lasteaias on   toitlustamisteenused. Lasteaeda tuleb 3 korda päevas soe toit. Lapsed söövad   majas. Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogitopsi/tassi.

6.

Kommunikatsiooni   juhtimine

Kõik vajalik   informatsioon edastatakse vanematele messengeris  ja süsteemis eliis.ee. Vanematel alati on   võimalus helistada direktorile, lasteaia lauatelefon on suunatud direktori   mobiiltelefonile. Personaliga ja vanematega suhtlemine toimub e-mailide   saatmise,  messengeri kaudu või   telefoni teel.

Lasteaia kontaktid: direktor   - Olesja Tandorf, Tel: 6381598; 53071872, e-mail: info@kivimurru.edu.ee

7.

Uute laste   vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

Uued lapsed tulevad   alates 17.08.2020, nädala jooksul nad asuvad vanematega või  hea ilma võimalusel lasteaia sõimerühma   õuealal, hea ilmaga ajavahemikul 9.00-11.00, alates 24.08.2020 uued lapsed on   lasteaias juba toitlustamisega ja võimalusel ilma vanemateta ajavahemikul   8.00-12.00, ilma magamiseta. Alates septembrist on tavapärane režiim.

8.

Asenduslasteaeda   minek, asenduslasteaias olek

Meie   lasteaed töötab suve jooksul. Meie lasteaeda tuleb 3-4 last lasteaedadest   Pallasti ja Ülemiste. Kuna meie õpetajad on ka puhkusel ja töötab 2 rühma,   siis teiste lasteaedade lapsed asuvad rühmas kus on vähem lapsi.

9.

Laste kojuminek

 

Lapsed asuvad õues alates  kell 16.00, vanemad tulevad ja õuest võtavad   lapsi koju. Lasteaia territooriumil vanemad ei jaluta.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ vabastati vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.

Lasteaed on avatud suvel, kollektiivpuhkust ei ole

Vajalik informatsioon - Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks!

/est/haridusasutused/Tallinna-meetmed-koroonaviiruse-tokestamiseks

07.05.2019 alates kell 9.00 lasteaias on avatud uuste päev!

Alates jaanuarist 2019 a. kohatasu lasteaias on 65,88 eurot.

Kollektiivpuhkus on ajavahemikul 15.07-28.07.2019. Alates 27.08.2019 töötavad kõik rühmad.

Toitlustamise maksumus Tallinna Kivimurru Lasteaias on: · 1,70 euro päevas sõimerühmades  · 2,00 euro päevas aiarühmades Alus: Tallinna Kivimurru Lasteaia hoolekogu 19.06.2017 protokoll nr 2-3/4.

Tallinna Kivimurru Lasteaias osutab toitlustamisteenust alates 01. juulist 2017.a. OÜ Mervir

 

Alates 01.06.2017 lasteaias töötavad 2 rühma suveperioodiks. Alates 29.08.2017 töötavad kõik rühmad.

 

23. veebruaril lasteaed töötab kuni 15.30

26. veebruaril lasteaed ei tööta.

23. detsembril lasteaed töötab kuni 15.30

26. detsembril lasteaed ei tööta.

HÄID PÜHI!

Tallinna Kivimurru Lasteaia "Aastategija 2016" oli valitud töötajate ja hoolekogu liikmete hääletamise käigus.

Meie "Aastategija 2016" on Svetlana Kitter, rühma "Vikerkaar" õpetaja. 

Logopeeb hakkab tegeleda lastega alates 03.10.2016

Lisa informatsioon rühmades või tel. 53071872

Viimati muudetud 28.04.2022