Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Klastri partnerid

Klastri partnerid

Klastri tekke eelduseks on ühised huvid ja eesmärgid, sobivad inimesed ning tahe ja usk koostöö tulemuslikkusesse.

Klaster on geograafiliselt lähestikku paiknevate sarnast või lähedast toodet või teenust pakkuvate ettevõtete ja institutsioonide kooslus, mille liikmed teevad koostööd. Klastri liikmete lähedusest (nii asukoha kui ka tegevusvaldkonna seisukohalt) tingituna on neil võimalus kasu saada erinevatest positiivsetest välismõjudest. Need välismõjud on näiteks ligipääs spetsialiseerunud tööjõule ja tarnijatele; kogemuste ja teadmiste jagamine; surve suurema tootlikkuse saavutamiseks, et püsida üha suurenevas konkurentsis; ning pidev teadmiste juurdevool tänu tihedale suhtlusele klientide ja tarnijatega.

Klastril on üldjuhul neli põhiomadust:

  • Lähedus: ettevõtted peavad asuma geograafiliselt piisavalt lähestikku, et saada kasu võimalikest positiivsetest kõrvalmõjudest ning kasutada ühiseid ressursse.
  • Vastastikune mõju: ühe klastrisse kuuluva ettevõtte edukus aitab kaasa ka teiste klastrisse kuuluvate ettevõtete edukusele.
  • Seosed: ettevõtted peavad jagama ühiseid ärilisi põhimõtteid, et saada kasu lähedusest ja vastastikusest mõjust.
  • Kriitiline hulk: klastris peab olema piisav hulk liikmeid, et nende koostoimel oleks positiivne ning tähendusrikas mõju ettevõtete tulemuslikkusele.

Tulemusliku koostöö aluseks on õiged partnerid. Kõrvalolevas loetelus leiab lähemat informatsiooni klastri partnerite olemuse ja pakutavate teenuste, aga ka klastrite teket soodustavate keskkondade kohta.

Viimati muudetud 21.02.2024