Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tööd alustas Lõuna-Eesti turismiklaster

Aasta alguses alustas viie maakonna ettevõtjate, turismiorganisatsioonide ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) koostööna tööd Lõuna-Eesti turismiklaster.

Klastri loomise initsiatiiv tuli Lõuna-Eesti turismiettevõtjatelt, kes näevad vajadust suurema koostöö ja ühiste turundustegevuste järele, teatas Tartu linnavalitsus. Klastri esimene rahastus- ja tegevusperiood on 2021.–2023. aasta.

Klastri tegevusplaanide aluseks on Lõuna-Eesti turismistrateegia, mis valmis Tartu, Jõgeva, Põlva, Võru ja Valga maakondade ühisprojektina. Strateegiat aitas kokku panna Civitta meeskond. Protsessi olid kaasatud Lõuna-Eesti turismiettevõtjad, maakondlikud arendusorganisatsioonid ning turismivõrgustikud.

Strateegia koostamise raames viidi läbi ettevõtjate ootuste kaardistus, toimusid aruteluseminarid ning lepiti kokku ühine visioon ja arengusuunad Lõuna-Eesti turismi arendamiseks aastatel 2021–2025. Samuti annab strateegia ülevaate hetkeolukorrast, peamistest sihtturgudest ja ühistest strateegilistest eesmärkidest turismivaldkonnas. 

Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. 

Allikas: BNS