Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Digilahendused elujõuliseks vananemiseks – Tehnopol asub juhtima uut Euroopa Komisjoni projekti

Tehnopoli eestvedamisel alustav IN-4-AHA projekt toetab innovaatiliste digilahenduste laiemat kasutuselevõttu kesk- ja vanemaealiste inimeste tervislikuma ja aktiivsema elustiili jaoks. Projekti tulemusena valmivad praktilised juhendid, mis toetavad innovatsiooni, aitavad uusi lahendusi rakendada, nende mõju hinnata ning investeeringuid kaasata.

Selleks, et võtta kasutusele innovaatilisi lahendusi, mis toetaks aktiivset elustiili  vanemate eagruppide hulgas, on vaja koostööd tööstussektori, haridusvaldkonna, avaliku sektori ja kodanike vahel. Euroopa Komisjoni poolt rahastatud “Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing” (IN-4-AHA) projekti abil tuuaksegi kokku innovaatiliste lahenduste pakkujad, tellijad ja kasutajad, et hõbemajandust elavdada.

Tehnopoli tervisetehnoloogia ja Connected Health klastri juht Piret Hirv leiab, et tervise- ja sotsiaalvaldkonnas on uudsete lahenduste rakendamise osas veel palju arenguruumi: “Tulevikus tuleb meil üha rohkem osutada tervishoiuteenuseid piiratud ressurssidega ja seista selle eest, et inimesed saaksid hea tervise juures elada kodus nii kaua kui võimalik.“

Hirve sõnul on juba praegu olemas nii häid lahendusi kui ka inimesi, kes neid lahendusi ootavad ja vajavad. “Meil on ettevõtteid tehnoloogiaga, mis võimaldavad käia arsti vastuvõtul kodust lahkumata, teatud haiguste puhul on olemas keskkonnad vajalike harjutustega, et iseseisvalt võimalikult kaua hakkama saada, kõneravi jaoks on samuti interaktiivne harjutuste platvorm,” ütles Hirv

“Ometi pole õnnestunud tervishoius laiaulatuslikke innovaatilisi lahendusi kasutusele võtta. IN-4-AHA projektis esitame küsimuse: “Mida peab tegema, et vajalikud lahendused jõuaksid kõigi nendeni, kes seda ootavad ja vajavad?” Kahe aasta jooksul tuvastame takistuseks olevad lüngad ja anname kogukondadele vajalikud vahendid, et tuua uudsed lahendused kõikideni, kes seda vajavad. Oleme siin Eesti tervisetehnoloogia ettevõtetele partneriks ja toetame kogukonnaga, aidates leida rahastust või kontakte, et lahendustel oleks laiem kõlapind ning need jõuaks ka ekspordini,” sõnas Hirv. 

Pea kahe miljoni eurose eelarvega IN-4-AHA projekti raames teevad koostööd üheksa partnerit kuuest Euroopa Liidu riigist. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiga nr 101017603.

Allikas: Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol