Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

1.   Lasteaia töökorraldus

 • Lasteaed on avatud E – R 6.30-18.30
 • Õppeaasta 01.september-31.august
 • Töö- ja puhkeaja seaduse par. 25 kohaselt lühendatakse kolme tunni võrra Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale ja Jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva
 • Lasteaed teostab laste järelevalvet, võimaldab lapsel kohaneda kollektiiviga, teostab õppetegevust vastavalt õppekavale
 • Õppe- ja kasvatustöö sisu esitatakse seitsmes valdkonnas: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst, muusika- ja tants, liikumine, eesti keel kui teine keel
 • Õppetegevused toimuvad läbi mängu
 • Kontaktid: tel: 6370294 (üleviidud mobiilile), e-mail: [email protected]

2.   Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Lapsevanem annab lapse isiklikult õpetajale üle ja õhtul tuleb järele. Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest informeerida õpetajat
 • Palume lapse tuua lasteaeda terve ja puhtana
 • Palume lapse tuua rühma hiljemalt 08.30, siis on lapsel aega algavasse päeva sisse elada
 • Muudel juhtudel võib tuua last järgmistel kellaaegadel: kl 11.00, kl 13.00, kl 15.00. Lapsele palume järgi tulla hiljemalt 18.15, kuna lasteaia uksed suletakse kell 18.30
 • Kui lapse järgi tuleb võõras isik, kirjutab lapsevanem direktorile avaldus näidates lapse saatja andmeid
 • Kui tulete lapsele järele, ärge lahkuge ilma õpetajaga kontakti võtmata. Varuge aega, et tutvuda infoga rühma elu ja tegevuse kohta stendil

3.   Riietus

 • Lapsel peaks olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega õueriietus. Hea kui lasteaia õueriietus oleks ainult õues mängimiseks või selline, mille määrdumise korral ei tule probleeme
 • Võimlemistunni ajal on lapsel seljas spordiriided ja võimlemisussid
 • Palume lapsele kaasa panna taskurätikud ja kamm
 • Riided ja jalanõud markeerida lapse nimega

4.   Söömine

 • Lasteaias on 3 toidukorda. Päevakava ja menüü on lasteaia stendil ja kodulehel
 • Palume teavitada õpetajat, kui laps on allergiline
 • Palume mitte anda lapsele lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia üritusega

5.   Mänguasjad

 • Mänguasja kaasavõtmisel lubab laps ka teistel sellega mängida
 • Reede on lasteaias mänguasjade päev, lubame tuua lasteaeda mänguasju
 • Rattaga sõitmisel on vajalik kiiver
 • Õpetajad ei vastuta mänguasjade kadumise või purunemise eest, samuti ööseks lasteaia territooriumile jäetud mänguvahendite (rattad, kelgud jm.) eest

6.   Haige laps

 • Haiget last lasteaeda ei tooda, kuna see raskendab lapse tervist ja ohustab teiste laste ja personali tervist
 • Lapse haigestumisest palume teavitada rühma õpetajat
 • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peab ta jääma veel koju, sest õpetaja ei saa jätta lapsi üksi järelvalveta tuppa
 • Palume lapsele lasteaeda ravimeid mitte kaasa anda. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida õpetajat ja esitada õpetajale arstitõendit diagnoosiga ja  ravimi doseerimisega. Samuti palume kindlasti teavitada lapse erivajadusest (näit. allergia)
 • Lapse haigestumisest lasteaias teavitatakse sellest koheselt lapsevanemat
 • Nakkushaigusega laps ootab lapsevanema tulekut  med.kabinetis  täiskasvanu järelevalvel (õpetaja või õpetaja abi)
 • Õpetajal on õigus mitte vastu võtta rühma haigeid lapsi (ka nohu ja köhaga)

7.   Lapse sünnipäev

 • Lapse sünnipäeval võib tuua maiustusi. On lubatud maiustused kinnistes pakendites säilitamiseaja märgistusega. Samuti võib tuua puu- ja juurvilju (banaan, mandariin, viinamari, õun, pirn)
 • Lapse sünnipäeva puhul võib kutsuda lasteaeda meelelahutusprogramme  alates kl 16.00
 • Kui lapse sünnipäeva pidu on korraldatud lasteaia väljaspool, palume mitte panna lastele riidekappi sünnipäeva kutseid juhul, kui peole ei ole kõik rühmalapsed kutsutud

8.   Koostöö

 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja igapäevastest tegemistest saavad lapsevanemad teavet stendide, kodulehe ja e-lasteaia keskkonna kaudu
 • Lasteaed peab koostööd lastevanematega väga oluliseks, vanemate mõtted ja ettepanekud lasteaia elu kohta on alati oodatud
 • Probleemide korral palume viivitamatult pöörduda õpetajate, direktori või hoolekogu liikmete poole

9.   Lasteaia hoolekogu

 • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga
 • Lasteaia iga rühm valib õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub ka Lasnamäe Linnavalitsuse ja õpetajate esindaja. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks

10.   Lasteaiatasu

 • Lasteaia kohatasu tasub lapsevanem eelneva kuu eest lasteaia arve alusel hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks lasteaia  pangaarvele
 • Esitatud arveid võib tasuda ka Tallinna iseteeninduskeskkonnas aadressil https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine
 • Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja juhul, kui arve on tasumata üks kuu

Viimati muudetud 11.01.2024