Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Koduteenus

Koduteenuse mõte on abistada inimest (või peret) toimingutes, mida ta terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ei suuda kõrvalabita teha, kuid mis on vajalikud kodus elamiseks. Teenuse alla võib kuuluda kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine, väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuse alla käib ka inimese abistamine igapäevaste tegevustega. Näiteks tema toetamine söömise, pesemise, riietumise või tualetis käimise juures.

Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond hindab inimese kõrvalabi vajadused ja seejärel selgub peale teenusesaaja kodu külastamist, milliseid koduteenuseid on vaja osutada. Sõltuvalt inimese majanduslikust olukorrast osutatakse teenuseid tasu eest, osaliselt või täielikult tasuta (otsustab linnaosa sotsiaalhoolekande osakond).