Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kohatasu ja toidupäeva maksumus

Kohatasu ja toidupäeva maksumus

Lapsevanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2024

 

Kohatasu Tallinna linna elanikele ei tõuse.

-       Vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;

-       Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024  71,25 eurot (kohatasu 100,04 eurot – Tallinna elaniku toetus 28,79 eurot = 71,25 eurot). Tallinna Haridusameti juhataja 27.12. 2023 käskkiri nr HA-4/118 

Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse lapsevanem Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust juba alates teisest lapsest.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub alates 01.01.2023 toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt:

 § 53.  Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Antud muudatus puudutab:

 1. toetust linnaelanikule, mis on 2024l aastal 28,79€ ja  vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
 2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.

Kohatasu vabastamise taotluse saab esitada kui vanem ja lapsed vastavad määruse vabastamise tingimustele:

 • vanem, kes taotluse esitab kui ka laps on Tallinna elanikud ning lapsevanemal on nende laste osas kehtiv hooldusõigus.
 • lapsed peavad olema kas ühe munitsipaallasteaia nimekirjas või erinevate munitsipaallasteaedade nimekirjades.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb vanemal esitada taotlus kas haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht, paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus lasteaia direktorile.

Lasteaia direktorile esitatav kohatasu vabastuse vorm . Vanema osa maksmisest vabastatakse taotluse esitamise kuust.

Vanema osa maksmisest vabastust rakendatakse tähtajaliselt:

 • õppeaasta lõpuni (kuni 31. august)
 • lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani
 • vanema ja lapse elukoht muutub väljaspoole Tallinna

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

 • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

 Toidupäeva maksumus

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord). Toidukulu katmise piirmäära kehtestamise määrus on leitav siit

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Vastavalt Tallinna Veerise Lasteaia hoolekogu otsusele, 20.02.2024 protokoll nr 1, on laste toidukulu päevamaksumus lapsevanemale  alates 01.04.2024 järgmine:

 • 1.-3.a. lapsed  (sõim) 2.75€
 • 3.-7.a. lapsed  (aed) 3.05€

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Viimati muudetud 02.04.2024