Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kõivu tee rekonstrueerimise projekt

Kõivu tee rekonstrueerimise projekt


Töö eesmärgiks on Tallinnas Pirita linnaosas Kõivu tee rekonstrueerimine lõigus Kesktee-Lodjapuu tee. Kõivu tee rekonstrueerimise põhiprojekti avalik tutvustus toimus Merivälja Koolis (aadressil Heki tee 16) 19.02 kell 18:00. Vaadake videot!


Projekti uue versiooni asendiplaan ja liiklusskeem

Kõivu tee asendiplaan 
Tee, liiklus ja teerajatised 

Projekti eelnev versioon (NB! Tegemist on projekti vana versiooniga!)
 
Projekti lühikirjeldus

Kõivu tee (Lodjapuu tee - Kesktee) rekonstrueerimise projektdokumentatsioonile väljastati ehitusluba nr 2212271/19611 augustis 2022.

Projektilahenduses oli Kõivu tee sõidutee Keskteest kuni Lodjapuu teeni lahendatud kahesuunalisena ning 5 meetri laiusena. Kavandatu kohaselt eraldati sõidutee ühest küljest äärekiviga jalg- ja jalgrattatee ning teisest küljest teepeenar. Projekt käsitles ka Heki teed umbes 90 meetrisel Merivälja kooliga külgneval lõigul. Heki tee kahesuunalise sõidutee laiuseks oli kavandatud 5 meetrit ning seda ääristas Merivälja kooli poolses küljes äärekiviga eraldatud jalg- ja jalgrattatee. Heki teele projekteeriti uus jalg- ja jalgrattatee Merivälja põhikooli mahasõiduni ja see kulges piki kooliaeda. Projektlahenduses olid Heki tee äärde kavandatud piki- ja ristiparkimiskohad ning Kõivu tee äärde pikiparkimiskohad. Heki teele kavandati väiksem jalgrattaparkla.
 
Projekti uus versioon on välja töötatud koostöös kohaliku kogukonna, Merivälja kooli hoole- ja vanematekoguga. Uus versioon hõlmab sama projekti ala. Arutelu käigus muudeti kavandatavate sõiduteede laiused, milleks planeeritakse 3 meetrit. Kõivu tee lõik Lodjapuu teest Keskteeni ja Heki tee lõik Ida teeni muutuvad ühesuunalisteks sõiduteedeks.

Kõivu teele lõigul Lodjapuu teest Heki teeni lisati kiss&fly ajutised parkimiskohad ning Heki teele kavandati parkimiskohad sõidutee mõlemale poole. Kokku kavandatakse alale 27 alatist parkimiskohta, mis on 5 parkimiskoha võrra rohkem kui praegu. Samuti on lisatud jälgrattaparklate alad rekonstrueeritavatele nii Kõivu tee kui Heki tee lõikudele, kokku 297 jalgrattale. Selleks isutatakse piki kooliaeda olevad hekid ümber kooli territooriumile.

Liikluse rahustamise eesmärgil lahendati projektalasse jääv Kõivu tee ja Heki tee ristmik tõstetud ristmikuna, lisati ülekäigurada. Projekteeritud teelõigus peab sõidukiirus vastama õuealal lubatud sõidukiirusele, milleks on 20 km/h.

Ettepanekuid projekti kohta sai esitada 12.-26.02.2024, kasutades selleks tagasiside vormi. 
Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda SIIN
 

Viimati muudetud 16.07.2024