Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Komandandi aias asuvale käimlale hooldus- ja valveteenuse osutamine

Komandandi aias asuvale käimlale hooldus- ja valveteenuse osutamine

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Komandandi aias asuvale käimlale hooldus- ja valveteenuse osutamine.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

 12.09.2011

Riigihanke nimetus

Komandandi aias asuvale käimlale hooldus- ja valveteenuse osutamine

Riigihanke lühiiseloomustus

Täitja peab tagama Komandandi aias asuvale käimlale ööpäevaringse hooldus- ja valveteenuse osutamise (k.a riiklikud pühad ja puhkepäevad) perioodil 11.12.2011 kuni 10.12.2013.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

 12.09.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

 16.09.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Taotlus peab sisaldama juriidilise isiku nime, registrikoodi, isiku kontaktandmeid ja infot kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma  (e-post, aadress)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Reet Saar,

e-post: [email protected], tel: 6457825

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024