Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kontaktid ja teenused

Kontaktid ja teenused

Detailplaneeringud

Detailplaneeringute algatamine - detailplaneeringute algatamise taotlejate nõustamine,  detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine. 

Ettepaneku algatada detailplaneeringu koostamine võib teha igaüks, esitades ametile vormikohase ettepaneku paberil või Tallinna planeeringute registri kaudu digitaalselt allkirjastatuna. 

Detailplaneeringute teenistuse üldised kontaktid

Detailplaneeringute menetluslikud küsimused (sh paberdokumentide/planeeringute kaustade üleandmine):

Avalikustamisel olevate detailplaneeringute dokumentidega (kaustadega) saab tutvuda ameti arhiivis tööaegadel (va kella 12.00-12.45).
 

Detailplaneeringute sisuküsimused (N: mida ja kuhu võib ehitada koostamisel olevate planeeringute alal, mida kavandatakse jms.) piirkonniti, arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/:


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste taotlemine - taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja väljastamine.

Projekteerimistingimusi võib taotleda igaüks, esitades ametile vormikohase taotluse ja sellega seonduvad dokumendid elektrooniliselt ehitisregistri  kaudu.

Erandjuhul, kui elektrooniliste registrite kaudu dokumentide esitamine ei ole võimalik, esitatakse dokumendid digi- või paberkandjal detailplaneeringute teenistusele. Paberkandjal esitamine on lubatud kui digikandjal esitamine ei ole võimalik.

Paberdokumendid või digitaalsed dokumendid saab esitada vastava piirkonna detailplaneeringute teenistuse vanemspetsialistile, kes sisestab dokumendid registrisse:

Amet avalikustab väljastatud projekteerimistingimused muuhulgas Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registri TPR-i kaudu. Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda samuti ehitisregistris.

Projekteerimistingimustega seotud küsimused kehtestatud detailplaneeringu olemasolul,
arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/

Viimati muudetud 29.01.2024