Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koostöö

Koostöö

MEIE KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED ON:
Lasteasutus toetab lapsevanemat ja peret lapse koolivalmiduse kujundamisel, mis annab võimaluse lapsel koolis edukalt toime tulla.
  • Koostöös lastevanematega täidetakse õppekavas püstitatud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.
  • Õpetajad tutvustavad sügisesel rühmakoosolekul lasteaia õppekava, rühma õppeaasta tegevusukava, rühmas õppeaasta jooksul planeeritavat õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  • Lapsevanemal on võimalik tutvuda iganädalase õppe- ja kasvatustööga.
  • Lapse arengu toetamiseks tehakse koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
  • Õpetaja teavitab lapsevanemat lapse arengust ja loob võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes.
  • Rühma personal hoidub kriitilistest märkustest lapse oskuste kohta.
  • Lapsevanem on oodatud osalema rühma õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ja ürituste organiseerimisel ning läbiviimisel.
  • Üks kord aastas viiakse lasteasutuses läbi lastevanemate rahulolu-uuring ja rühmasisene lastevanemate ootuste väljaselgitamine.
  • Lapsevanem võib õpetaja poole pöörduda mistahes mure või rõõmuga.

Tallinna Lepistiku Lasteaia koostööpartnerid on:

Viimati muudetud 06.05.2024