Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koplifest sisekord

SISSEPÄÄS

  • Üritus on külastajatele avatud vaid ürituste ajal vastavalt ürituse korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele;
  • ürituse korraldajal on õigus kehtestada lisaks käesolevas sisekorras esitatud tingimustele täiendavaid tingimusi.

ISIKU ASJADE LÄBIVAATUS

  • Ürituse sissepääsus toimub isiku asjade läbivaatus, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus teostada üritusele siseneda soovivate isikute valduses olevate esemete (s.h. kottide, taskute jne. sisu) läbivaatust;
  •  läbivaatusest keelduvaid inimesi üritusele ei lubata.

KEELATUD ESEMED

Üritusele ei lubata mistahes isikutel (s.h. külastajatel) siseneda alljärgnevate esemetega:

•             alkohoolsete jookidega

•             klaastaaraga

•             narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;

•             külm- ja tulirelvad;

•             esemed, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, gabariitidest või purunemisest) isiku enda või teiste isikute turvalisust või takistada Ürituse jälgimist või Külastajate liikumist Üritusel;

Ürituse korraldajal puudub kohustus keelatud esemete hoiule võtuks!

KEELATUD TEGEVUSED

Üritusel on keelatud mistahes isikutel (s.h. külastajatel) alljärgnevad tegevused:

•             suitsetamine üritusel selleks mitte ettenähtud kohas;

•             suitsetamine lava ees ja telkides on rangelt keelatud. Avaliku korra rikkumisel on kehtestatav rahatrahv;

•             lahtise tule tekitamine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;

•             alkoholijoobes viibimine;

•             ebakorrektselt käitumine ja teiste külastajate häirimine;

•             toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete (s.h. jookide)  pakkumine, serveerimine ja müümine (v.a ürituse korraldaja loaga)

•             ürituse inventari tahtlik lõhkumine.

LIIKUMISE PIIRAMINE ÜRITUSEL

•             Ürituse korraldajal on õigus piirata ürituse kestel isikute üritusele sisenemist, väljumist ja ringiliikumist;

PARKLA JA PARKIMINE

•             Ürituse korraldaja ei vastuta parkimiskohtade olemasolu eest;

•             Ürituse territooriumil on auto parkimine rangelt keelatud (v.a ürituse korraldaja erilubadega).

KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD

•             Järgima Ürituse sisekorraeeskirju;

•             Käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;

•             Hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;

•             Alluma Korraldaja ja turvatöötajate seaduslikele korraldustele;

ÜLDINE

•             ürituse korraldajal on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest;

•             ürituse korraldaja ei vastuta valveta jäetud asjade ja esemete kadumise eest;

•             ürituse järgselt leitud asju hoitakse korraldaja poolt kuni 1 kuu alates ürituse päevast ning järel päringu kaotatud asjade kohta saab teha telefonil +372 55493 või sten.svetljakov@tallinnlv.ee;

•             ürituse territooriumil on videovalve;

MÕISTED

•             Üritus –  Aadressi Kopli 101  sisehoovis toimuvad tegevused.

•             Ürituse korraldaja – Põhja-Tallinna Valitsus, kontaktisik Sten Svetljakov, tel. 5549393, e-mail sten.svetljakov@tallinnlv.ee

•             Külastaja – Isik, kes viibib üritusel külastamise eesmärgil;

•             Üritus – Korraldaja poolt läbiviidav äri-, spordi- meelelahutus- vm sündmus;

•             Ürituse ajakava – Korraldaja poolt planeeritud ürituse algus- ja orienteeruv lõpuaeg, mis aga võivad muutuda artistist, korraldajast ja kontserdimaja teenindajatest mitte olenevatel põhjustel;

•             Sisekord – Üritusel kehtiv reeglistik

 Festivali prügi sorteerimine

Viimati muudetud 27.05.2021