Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotluste läbivaatamine.
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Täidetud taotlus esitatakse linnaosavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnaosa vanema korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastatuks. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemine on õigustatud kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.