Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Lasteaia töötajad järgivad Tallinna Haridusameti poolt väljatöötatud korruptsiooni ennetamise juhendit.

Korruptsiooniriskide ja nende maandamise ning korruptsiooniennetuse meetmete rakendamise eest vastutav isik on

õppealajuhataja Kaie Siim  oppeala@sinilind.edu.ee 6588774 
Alus: Direktori käskkiri 18.10.2022   nr 1-2/17 Korruptsiooni ennetamise eest vastutava isiku määramine ja kinnitamine

Töökohad millega kaasneb ametiseisund: 
Anu Sarap, direktor                                                       direktor@sinilind.edu.ee 6536256
Kaie Siim, õppealajuhataja                                          oppeala@sinilind.edu.ee 6588774 
Marika Lillo, direktori asetäitja majanduse alal     majandus@sinilind.edu.ee 6536257
Alus : Direktori käskkiri 29.09.2021 nr 1-2/8 Ametiisikute määramine ja kinnitamine

Majanduslikult aruandev isik lasteaias on direktori asetäitja majanduse alal Marika Lillo
Alus: Direktori käskkiri 02.09.2021 nr 1-2/3 Majanduslikult aruandva kohustusliku isiku määramine

Vastutav isik ostumenetluse korraldamisel on direktori asetäitja majanduse alal Marika Lillo
Alus: Direktori käskkiri 06.01.2022 nr 1-2/1 Tallinna Lasteaed Sinilind hanke-ja ostumenetluse eest vastutava isiku kinnitamine

Kõigile ametiisikutele edastatakse ametisse nimetamisel/tööle asumisel korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus (T. Kalmet, 16. märts 2021) ning korruptsiooni ennetamise e-õppe kursus „Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris“, mis on kättesaadav veebilehel www.korruptsioon.ee/et/koolitusmaterjalid

Viimati muudetud 17.10.2023