Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsioonivihje andmine

Korruptsioonivihje andmine

Ootame vihjeid linna organisatsiooni (linna ametiasutuste, hallatavate asutuste ning äriühingute ja sihtasutuste) korruptsioonijuhtumite kohta

Vihjetelefoni osas juhime tähelepanu, et tegemist on automaatvastajaga, mis salvestab telefonile tulnud teated. Telefonile vihjet andes esmalt palun kuulake kõne alguse salvestuses antavaid juhiseid. Vihje andmist alustage peale vastavat helisignaali. Vihjet andes kirjeldage võimalikult täpselt rahuliku ja selge häälega toimepandud või planeeritava õigusrikkumise asjaolusid.

Vihjeteates esitage:

1)    täpne teokirjeldus (mida ja kuidas tehti), teo tagajärg (tekkinud või tekkida võiv kahju), teo toimepanemise aeg ning koht;

2)    Teile teadaolevad tõendid (dokumendid, tunnistajad või muu);

3)    võimalusel nimetage õigusrikkuja ees- ja perekonnanimi, töö-või ametikoht ning muud teadaolevad andmed (nt sünniaeg);

4)    kui on teada asjaga seotud isikud (k.a juriidilised isikud), nimetage isiku eesnimi ja perekonnanimi, ettevõtte nimi.

  • Vihjeid on võimalik anda anonüümselt, samas palume võimalusel jätta enda kontaktandmed, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada.
  • Juhul kui Te avaldate korruptsioonijuhtumist teavitamisel oma isiku, hoitakse see teave konfidentsiaalsena ning soovi korral antakse vihje menetlemise kohta tagasisidet.
  • Olukorras, kus teavitaja edastab teadvalt väära teavet, teavitamise fakti konfidentsiaalsust ei tagata (KVS § 6 lg 3).
  •  Vihjeid käsitletakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabena ning neid kontrollib linna sisekontrolör, kes vajadusel edastab materjalid uurimisorganitele.
 

Viimati muudetud 26.09.2023