Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Korteriühistu

Siit leiad Tallinnas pakutavad toetused ja teenused ning kasulikku infot nii korteriühistu juhatuse liikmele kui ka elanikule. 


Toetused korteriühistule 

Korteriühistud saavad taotleda toetusi näiteks fassaadi renoveerimiseks, maja energiatõhusamaks muutmiseks, hoovide korrastamiseks ja haljastamiseks. 

Korteriühistu Kaarmaja

Rattamajatoetus
Korteriühistu saab taotleda toetust korterelamu juurde rattamaja ehitamiseks. Toetusega on võimalik katta kuni 70% ehitustööde maksumusest.

Rohepöördetoetus
Rohepöördetoetuse eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale, edendada rattaliiklust ja toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist, arvestades energiatõhususe nõudeid.

Toetus "Fassaadid korda"
Toetus korterelamu energiatõhususamaks muutmiseks ja välisilme parandamiseks.

Toetus "Hoovid korda"
Toetus õueala heakorrastamiseks, haljastuse, mänguväljaku või ühiskasutatava rajatise ehitamiseks. 

Toetus "Roheline õu"
Toetus hoovi haljastuse rajamise või korrastamise töödeks.

Audititoetus
Audititoetus korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi nõuetele vastavuse ja ohutuse väljaselgitamiseks.

Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus 
Toetus auditiaruandes nimetatud vajalike ehitustööde tegemiseks.

Tuleohutustoetus
Toetus Päästeameti ettekirjutuses nimetatud vajalike tööde tegemiseks.

Koolitustoetus korteriühistu juhatuse liikmele

Koolitus peaks parandama KÜ liikmete teadlikkust õigusaktidest, liikmete õigustest ja kohustustest või arendama suhtlusoskust.


Seminarid

Kutsume kõiki osalema korteriühistute liikmetele mõeldud seminaridele! Toimunud seminarid Tallinna korteriomanikele ja -ühistutele on järelevaadatavad.

Vaata toimunud seminaride salvestisi
 • 11.09.2021 toimunud Elamumajanduskonverentsi saab vaadata SIIT
 • 08.06.2021 "30 minutit toetusmeetmetest Tallinna korteriühistutele" SIIN 
 • 20.05.2021 "Haldusfirmade kaasamine korteriühistu tegevusse" vene keeles, SIIN
 • 18.05.2021 "Haldusfirmade kaasamine korteriühistute tegevusse", SIIN
 • 04.05.2021 Veebiseminar "Rohelisest õues - kortermajade haljastus",  SIIN 22.04.2021 "Praktilised näpunäited dokumentide koostamisel" vene keeles, vaata SIIT 20.04.2021 "Praktilised näpunäited dokumentide koostamisel" eesti keeles, vaata SIIT 13.04.2021 veebiseminar "30 minutit kooselust lindude ja loomadega", vaata SIIT
 • 18.03.2021 "Üldkoosolekute korraldamine ja läbiviimine" vene keeles, vaata SIIT
 • 16.03.2021 seminar "Üldkoosolekute korraldamine ja läbiviimine" vaata SIIT
 • 02.03.2021 veebiseminar "30 minutit parkimisest - juriidilised kitsaskohad", vaata SIIT 18.02.2021 seminar "Toetuste taotlemine E-keskkonnas" , eesti ja vene keeles, vaata  SIIT 16.12.2020 veebiseminar "30 minutit korteriühistukomisjonist ja aastast 2021.", külaliseks Tallinna Linnavaraameti jurist Aet Peetso, vaata SIIT
 • 02.12.2020 veebiseminar "30 minutit erinevate lubade taotlemisest kortermajade ehitustegevuseks", külaliseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti spetsialistist Natalja Tepljakova, vaata SIIT 
 • 18.11.2020 veebiseminar "30 uutest tehnoloogilistest lahendustest kortermaja renoveerimisel", külaliseks prof. Targo Kalamees, vaata SIIN
 • 28.10.2020 veebiseminar " 30 minutit Swedbank korteriühistute valdkonna juhiga" vaata SIIN 22.04.2020 veebiseminar "30 minutit korteriühistute juristiga" , vaata SIIN
 • 06.05.2020 toimunud veebiseminari. "30 minutit jäätmemajanduse teemadel" saab järele vaadata SIIN
 • 20.05.2020 toimunud veebiseminari "30 minutit korteriühistute teemadel" saab järele vaadata SIIN
 • 03.06.2020 toimunud veebiseminari. "30 minutit korterühistute juristiga" (vene keeles) saab järele vaadata SIIN
Seminaride ja koolituste materjalid

Kasulikud teenused ja lingid

Korterielamu haldamiseks vajalikud teenused, mida pakub kohalik omavalitsus. Samuti leiad siit lume ja jääpurikate eemaldamisega tegelevate ettevõtete kontaktid. 

hoovid korda toetuse saanud korteriühistu

Ehitus
Ehituslubade taotlemine ja väljastamine, muudatusprojektid ja eskiisid.

Raieluba
Puude mahavõtmiseks tuleb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt taotleda raieluba.

Korraldatud jäätmevedu
Erinevate piirkondade jäätmeveoinfo. 

Haljasalade, parkide, teede ja väikeobjektide korrashoid
Kontaktid ja info, kui märkad probleeme haljastuses või soovid teatada probleemsest puust.

Tänavasiltide ja infoviitade paigaldamine
Linna ühtsele kujundussüsteemile vastavate tänavanimedega siltide ja suunavate infoviitade paigaldamine.

Äriregister
Korteriühistu kontaktandmete uuendamine. Juhatuse liikmete volituste kehtivust kontrollimine. 

Linnaosade kodulehed 
Oma elukoha kohta saad täpsemalt lugeda linnaosavalitsuse kodulehelt.


Juhendid ja näidisdokumendid

Siin saad tutvuda korteriomandi-ja korteriühistu seadusega. Samuti saad lugeda, kuidas rajada linna maale prügimaja või parklat ning tutvuda korteriühistu kohustustega kõnniteede talvisel korrashoiul. 

Kortermaja

Lumi ja purikad
Tutvu korteriühistute kohustustega kõnniteede talvisel korrashoiul. 

Energiakulude hüvitamise juhend korteriühistutele (PDF)
Vaata, millised andmed peavad olema korteriühistu väljastatud arvetel energiakulude kompensatsiooni taotlemiseks. 

Juhend parkla rajamiseks
Samm-sammuline Powerpoint esitlus linna maale parkla rajamiseks.

Juhend prügimaja rajamiseks 
Samm-sammuline Powerpoint esitlus linna maale prügimaja rajamisest ja selle kooskõlastamisest. 

Korteriomandi- ja korteriühistu seadus
Korteriühistute tegevust reguleerib korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Mittetulundusühingute seadus
Korteriühistute üldkoosolekut reguleerib mittetulundusühingute seadus.

Üldkoosoleku protokolli näidis
Samm-sammuline juhend korteriomaniku üldkoosoleku protokolli koostamiseks.


COVID-19 levik

Soovitused ja juhendid viiruste leviku vähendamiseks kortermajades. 

Fassaadid korda toetuse saanud korteriühistu

Plakat koridori
Väljaprintimiseks plakat "Kuidas hoida puhtust ja hügieeni kortermajas?".

Koristussoovitused kortermaja elanikele (pdf)
Vaata, kuidas koristada nii, et haiguste levik oleks minimaalne.

Piltjuhend puutepindade puhastamiseks (pdf)
Soovitused puutepindade efektiivseks puhastamiseks.

Üldised puhastussoovitused kortermajades (pdf)
Soovitused kortermaja elanikele puhtuse tagamiseks ja haiguste leviku tõkestamiseks.

 

Küsi julgelt nõu!

Korteriühistu esindajate ja korteriomanike tasuta nõustamine Tallinna linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7, Tallinn.  

E  9.00 – 12.00
T  9.00 – 12.00 ja 13.00 – 17.00
N  13.00 – 17.00
E, T, N eelregistreerimine telefonil 687 1223,

Tasuta nõustamine Lasnamäe linnaosa valitsuses:

T 9.00 – 12.00
R 10.00 - 12.00
Eelregistreerimine telefonil 5625 7713

Küsimuste puhul võta ühendust: 
Kirsti Tammik
tel. 640 4522
kirsti.tammik@tallinnlv.ee
peaspetsialist

 

Viimati muudetud 03.08.2022