Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolitused

Koolitused

Koolitus "Kriisitarkus" Tallinna linna asutustele

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet pakub tasuta "Kriisitarkuse" koolitusi kõikidele asutustele. Kutsu meid oma asutusse ja muudame asutuse töötajad kriisikindlateks!

Koolituse eesmärk: osalejad oskavad kriisideks valmistuda ning nende kodu on erinevateks hädaolukordadeks valmis
Koolitusteemad: mõisted, elutähtsad teenused, erinevad ohud ja riskid, kodused kriisivarud, ohuteavitus, kerksuskeskus, evakuatsioon, varjumine
Meetodid: koolitusel kasutatakse loengut ja aktiivõppe meetodeid

Õpiväljundid:
Teadmised
Teadmised oma kodukoha ohtudest ja riskidest
Teadmised, kuidas elutähtsad teenused mõjutavad minu ja minu pere hakkamasaamist kodus
Teadmised oma kodu vajalikest varudest
Teadmised ohuteavitusest
Teadmised evakuatsioonist ja varjumisest
Oskused
Oskus kaardistada oma kodukoha riske ja ohte
Oskus järjepidevalt kontrollida oma koduseid varusid
Hoiakud
Teadvustamine, et ohuteavitust on vaja hoolikalt kuulata ja vastavalt käitumisjuhistele käituda
Teadvustamine, et koostöö kogukonnaga on oluline 
Koolitus kestab 1,5 - 2 h. Iga koolitusel osaleja saab endale koduste varude kontrolllehe ning "Meie pere kriisiplaani", mille alusel mõleda läbi oma tegevused  kriisidega valmisolekuks.
Kui soovid oma asutusele, korteriühistule, kogukonna seltsile või lihtsalt huviliste grupile koolitust, siis võta meiega ühendust!

Jaanika Klopets
Tel: +372 56 609 107
[email protected]

 

Koduste varude mäng eelkoolieale

https://www.youtube.com/watch?v=UKbOBQTvRRo

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava valdkond: mina ja keskkond kajastab ohutuse teemat. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on välja töötanud haridusliku õppe eesmärgil toreda põrandamängu "Kodused kriisivarud".
Eesmärk: lapsed teavad erinevaid ohuolukordasid ning nende kodus on olemas erinevad kriisivarud. Kodu ja lasteasutus teevad koostööd.
Õpiväljundid:
Teadmised:
teadmised erinevatest ohtudest ja riskidest;
teadmised, kuidas elutähtsad teenused mõjutavad minu ja minu pere hakkamasaamist kodus;
teadmised oma kodu vajalikest varudest.
Oskus:
kontrollida ja juhtida tähelepanu oma pere ja kodu kriisivarudele.
Hoiakud:
teadvustamine, et oma pere ja kodu ettevalmistus ohuolukordadeks on oluline. 

Kui soovid, et tuleksime haridusasutustesse, noortekeskustesse või perepäevadele seda toredat mängu mängima, võta meiega ühendust:
Jaanika Klopets
Tel: +372 56 609 107
[email protected]
 

Koolitus "Kriisitarkus" mupo enda töötajatele 

Viiest töötajast koosnev kriisigrupp loodi munitsipaalpolitseisse juba eelmise aasta jaanuaris. Seda oli vaja, et täita eeskätt hädaolukorra seadusest tulevaid kohustusi.

Kriisigrupi ülesandeks on elanike juhendamine häda- ja kriisiolukordades. Aga samuti ka koostöös lepingupartneritega rahva ette valmistamine häda- ja kriisiolukorras toime tulemiseks. Lisaks tuleb välja töötada elanikkonna kaitse vahendid ja võimalused ning häda- ja kriisiolukorras käitumise juhised. Samuti peab veel kaardistama evakuatsioonikohad ja need koostöös linnaosade valitsustega nõnda ette valmistama, et needd hädaolukorras n-ö töötaksid. Veel tuleb inimesi aidata suurte tulekahjude vm suurõnnetuste korral, aga õnneks midagi väga hullu pole seni juhtunud.

„Praegu me alustasime oma enda töötajate koolitamisest – eesmärgiga, et nende endi pered ja kodud oleksid kriisideks või hädaolukordadeks valmis,“ rääkis mupo peaspetsialist Tiina Laube, kes on varem töötanud 17 aastat Päästeametis.  „Nii saavad meie töötajad kriisiolukorras omakorda aidata Tallinna elanike. Kui näiteks Pärnus või Häädemeestel on inimesed seoses üleujutustega olnud eriolukorraks kogu aeg valmis, ja neil on varusid kogutud, siis Tallinna piirkonnas pole taolisi ärevaid sündmusi olnud ja inimestel pole kogemust. 2021. aastal näitas Kantar Emori uuring, et Põhja-Eesti sh Tallinna elanike teadmised hädaolukordadest on võrreldes teiste regioonidega kõige madalamad (41,6 %). Erilist tähelepanu on vaja osutada ennekõike kortermajade elanikele, et nende teadlikkus kasvaks, sest seal võib ohu korral leiduda suur hulk abivajajaid. Maal arvestatakse üldiselt alati raskete oludega rohkem kui linnades.“

Vaadet elule on vaja muuta
„Inimesed on harjunud mugavustega, et on võimalik igal hetkel kütust võtta, poes kaardiga maksta või apteegist vajalikke retseptirohtusid saada,“ lausus Tiina Laube. „Sellist vaadet elule on vaja hakata muutma. Me peame vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama. Oluline, et inimesed teaksid: kas kaugküte, mis neile korteritesse sooja annab, töötab edasi ka kriisi oludes? Kui ei köeta, siis kuidas ma talvel  sooja saan?
Kust ma leian vett, kui kraanist enam ei tule? On terve rida taolisi küsimusi, millele peaksime mõtlema ja oma valmisolekut suurendama.“ „Me püüdleme selle poole, et Tallinna kõikide linnaosadega koostööd teha ja inimeste  mõttemaailma muuta kriisiks valmisoleku suunas,“ märkis Tiina Laube. „Praegu saab  infot internetilehtedelt
tallinn.ee/kriisiennetus  ja kriis.ee ning äpist Ole valmis!

 

Viimati muudetud 07.06.2024