Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kriisiõppusel testiti AS-i Tallinna Vesi valmisolekut reageerida küberrünnakutele

Täna toimus Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi ühisõppus, mille eesmärk oli kontrollida valmisolekut AS-i Tallinna Vesi vastu sooritatud küberrünnakust tingitud elutähtsa teenuse katkestuseks ning hinnata nende lahendamise tulemuslikkust.

Õppust viis läbi Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kriisijuhtimise grupp lauaõppusena, mille käigus kogunes Tallinna kriisireguleerimismeeskond ehk kõigi Tallinna linna ametite ja linnaosade esindajad, lisaks Tallinna Tehnikaülikooli kübereksperdid ning AS-i Tallinna Vesi meeskond.

 

Õppusel osales ka abilinnapea Vladimir Svet, kelle sõnul sujus kogu tegevus plaanipäraselt ja märkimisväärsete tõrgeteta. „Kuna meie jaoks tegemist oli esimese küberõppusega, siis on saadud kogemused tulevikuks väga olulised. Tallinnal kui suurimal kohalikul omavalitsusel on oluline roll mängida võimalike kriiside ennetamises ja nendega toimetulekul. Seepärast harjutame pidevalt, et koostöö eri osapoolte vahel oleks professionaalne ja asjalik ning infovahetus erinevate osapoolte vahel sujuv. Ootame ära ka ekspertidest vaatlejate analüüsi, aga usun, et tulime ühiselt hästi toime ning oleme võimalikeks kriisiolukordadeks valmis,” rääkis Svet.

 AS-i Tallinna Vesi tootmisdirektori Ivar Ruubeli sõnul on ettevõtte ülesanne elutähtsa teenuse pakkujana olla kriisiolukordadeks alati valmis. „Seetõttu on taolised õppused koostöös Tallinna linna ja teiste partneritega ka meie jaoks väga väärtuslikud andes meeskonnale päriselulise kogemuse, kuidas kriisiolukorras toime tulla ja mida saab teha paremini,“ sõnas Ruubel.

Kriisiõppuse ladusale korraldusele on kaasa aidanud varasem regulaarne harjutamine. Eelmine suurõppus kriisireguleerimismeeskonna tasandil toimus 2021 aastal. Tegemist oli õppusega, kus harjutati gaasiplahvatuse tagajärgede likvideerimist, elanike evakueerimist ning liikluse reguleerimist õnnetuskohal. 

Õppused Tallinnas on aastate lõikes toimunud regulaarselt, varasemalt on veel toimunud näiteks kriisireguleerimisalane raudteeõppus „Kopli raud“, sh elutähtsa teenuse veega varustamise katkestus Tööstuse tänaval; Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna liikmetele õppus masskannatanutega liiklusõnnetus ja keemiaõnnetus; õppused „Tugev lumesadu linna teedel ja tänavatel“, „Tugevast vihmast põhjustatud üleujutused linna teedel ja tänavatel“, „Pikaajalisest ja ulatuslikust elektrikatkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamise juhtimine“ jne.