Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kriisivalmiduse abistav ankeet-küsitlus korteriühistu juhtidele

Kriisivalmiduse abistav ankeet-küsitlus korteriühistu juhtidele

Hea korteriühistu juht!
 
Kriisi korral on väga oluline, et kogu korteriühistu oleks selleks hästi ette valmistunud ning olemas on plaan tegutsemiseks elutähtsate teenuste katkemise korral.
 
Abistava küsimustiku eesmärgiks on tõsta Tallinna korteriühistute teadlikkust valmistumisel elutähtsate teenuste katkestusteks ja kriisideks. Ankeetide tulemused näitavad linnaosade kaupa, millised on korteriühistute juhtide teadmised elutähtsate teenuste katkestustest ja nende mõjudest ühistule ning aitavad läbi mõelda ja planeerida tegevusi, et elanikud kriisi korral hästi toime tuleksid. Ankeedile saab vastata eesti ja vene keeles siin.
 
2021. aastal Päästeameti tellimusena Kantar Emori poolt läbiviidud uuringust selgus, et Harjumaa sh Tallinna elanike teadmised hädaolukordadest on võrreldes teiste Eesti maakondadega kõige madalamad (41,6 %). Samuti toodi uuringus välja, et erilist tähelepanu tuleb osutada kortermajade elanikele.
Küsitlusele on oodatud vastama kõik Tallinna linna 6000 korteriühistu juhti või juhatuse liiget, aga ka kortermajade elanikud. Kampaania kestab 20. september kuni november 2022. Detsembris tehakse kokkuvõtted ja toimub auhindade üleandmine. Kokku loositakse igas linnaosas välja üks kriisikomplekt ning kõikide osalejate vahel peaauhind – generaator.
 
Küsimustiku täitmisel tuleb sisestada korterelamu aadress, ühistu nimetus, ühistu esimehe või ühistu juhatuse liikme e-postiaadress ja telefoninumber.  Kokku on küsimusi 26 ja need käsitlevad järgmiseid teemasid:
  • üldised küsimused,
  • elekter,
  • küte,
  • vesi ja kanalisatsioon,
  • side,
  • varjumine,
  • evakuatsioon.
Küsimusi kuvatakse eraldi lehtedel ja vastaja saab valikvastustes ära märkida  sobiva variandi.
 
Peale küsimusele vastamist kuvatakse vastajale antud teemal täiendavat informatsiooni, mis annab ühistu juhile suunised, kuidas valmistuda ette ning mõelda läbi tegutsemise plaan elutähtsate teenuste võimalike katkestuste korral/kriisiolukorras. 
 
Vastused on võimalik omale salvestada või välja printida. Tulemuste alusel saab ühistu juhatus kaardistada korterelamu hetkeolukorra ja planeerida täiendavad tegevused, et parandada valmisolekut kriisidega toimetulekuks. Ühistutel on võimalus saada täiendavat kriisialast nõustamist, et üheskoos leida parimaid lahendusi tekkinud kitsaskohtadele. Konsultatsiooni saab kriisigrupi tel: 661 9871 (tööpäeviti kell 8.30–16.30)
Lisainfot leiab www.tallinn.ee/et/kriisiennetus
www.olevalmis.ee;
www.rescue.ee;
www.kriis.ee 
Vt ka kriisiennetus ja -abi korteriühistule ja elanikule