Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Operatiivteenistuste ja Tallinna linna koostööõppust ettevalmistav koolitus 2021-2022

1.-3. novembril 2021 toimus Tallinnas operatiivteenistuste ja Tallinna Munitsipaalpolitsei kriisireguleerimismeeskonna liikmete koostöökoolitus.

Koolituspäevadel käsitleti Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Tallinna Kiirabi ja Häirekeskuse ressursse ja töökorraldust; Tallinna linna kriisijuhtimise süsteemi ja töökorda, Päästeameti demineerimiskeskuse ressursse ja töökorda, tegevusi sündmuskohal ning sotsiaal ja massimeedia tähtsust ja ohte. 

Koolituse eesmärgiks oli tagada esimese tasandi juhtidele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita sündmuskohal vastava tasandi juhi ülsandeid. Samuti täiendati koolitusel oskusi ja teadmisi tegutsemaks  koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning kõrgema tasandi juhtidega.

Lisaks olid koolituskavas ettenähtud kõrghoone põlengu maketiharjutus, kus osalejad lauaõppuse raames lahendasid hoone kustutustööde juhtimist, inimeste päästmist ja evakueerimist ning liikluskorraldust ja ohuala perimeetri hoidmist.

Koolituse kulminatsiooniks oli väliõppus, kus imiteeriti reaalset mitme kannatanuga liiklusõnnetust, lisaks tavapärasele sündmusele reageerimisele ja tegevustele sündmuskohal said osalejad lahendada ka õppuse stsenaariumist tulenevaid probleeme migratsiooni temaatika ning lõhkeseadeldise olemasoluga õppuse alas.