Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna kriisiõppus

10.11.2021 toimus Tallinna linna kriisiõppus, kus osalesid erinevad ametid linnast ning koostööpartnerid.

 Õppuse peakorraldaja oli Päästeamet, kelle loodud stsenaariumi (ulatuslik maagaasi plahvatus Tallinna ühel tuiksoonel – Gonsiori ja Pronksi ristmikul) alusel asusid sündmust lahendama asjassepuutuvad linna allasutused Munitsipaalpolitsei eestvedamisel Tallinna kriisistaabis. 

Kriisõppuse õppuse raames sai testitud omavahelist koostööd erinevate operatiivtalituste ja Munitsipaalpolitsei kriishalduse osakonna vahel. Õppusel mängisime koordineeritult teiste õppusel osalevate osapooltega läbi sisuliselt hädaolukorra stsenaariumi: suur kannatada saanud inimeste hulk, linna liikluse ühe sõlmpunkti sulgemine, varinguohus eluhooned, õppeasutuse töö häirumine ning elutähtsate teenuste töö katkemine. Kaasatud olid ka nii linnasisene kui riigiülene kommunikatsiooni ja meedia esindajad, et harjutada ühtsete ja läbimõeldud sõnumite edastamist elanikkonnale. Õppuse tulemusena saame öelda, et koostöö erinevate üksuste vahel toimis, nii riigi kui linnaametite tõhusa reageerimise tulemusena suudeti sündmus operatiivselt kontrolli alla saada ning hoida situatsiooni eskaleerumast. Samuti suudeti tagada linna transpordi ümberkorraldus ning ohualasse jäänud hoonete elanike evakuatsioon ja ajutine majutamine linnaosade haldusalas olevatesse majutusasutustesse. 

Tallinna linna elanikele saame kinnitada, et kriisi või hädaolukorra laadse sündmuse aset leidmisel on linnal piisavad ressursid ning valmidus oma ülesannete tõhusaks täitmiseks. Samuti soovitame kõigil võtta arvesse linna või riigimeedia poolt edastatavaid sõnumeid, püsida varjunult sündmuse nö „kuumal perioodil“ ning teha igakülgset koostööd operatiivasutuste sündmuskohal töötajatega. Lisaks on hea, kui inimesed on ette valmistunud kriisiolukorraks ehk varutud on esmaseid baasvajaduste rahuldamiseks tarbeid näiteks toiduaineid või joogivesi.

 Foto: Albert Truuväärt, Pealinn