Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Kriisiohjamistegevused

Linna riskianalüüsi ja kriisireguleerimisplaani koostamine, elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seonduvate ülesannete täitmine, Tallinna Abikeskuse telefoni 14410 töö tagamine, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste töö ning kriisireguleerimisõppuste ja -koolituste korraldamine.

Rohkem infot leiat: https://www.tallinn.ee/est/kriisiennetus/Kriisideks-valmisolek-2