Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

KIK projekt - Mets erinevatel aastaaegadel

KIK projekt - Mets erinevatel aastaaegadel

kik.JPG

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute keskus KIK

Osalevad 6-7a lapsed

Eesmärgid:

Soovime tuvuda Eesti metsadega erinevatel aastaaegadel ja luua lasteaiale selle baasil uus õppematerjal, mis on seotud alushariduse riikliku õppekavaga. Tunnetada koos lastega looduse rütmi, mille tajumine saab lapses tekkida ainult oma kogemuste teel ehedas looduskeskkonnas.

Lisaks rikkalikele teadmistele ja praktilistele kogemustele võimaldab õues õppimine saada hulgaliselt emotsioone ja pakub lastele kaaslastega suhtlemise ning sotsiaalse käitumise kogemusi.

  • Laps õpib tundma metsa eluringi, kuidas ja millest saab algue mets ning milline roll metsa kasvamisel on inimesel. Millistel aastaaegadel ja miks toimub metsa hooldamine.

  • Toetada 5-7 aastaste laste riiklikust õppekavast tulenevate loodusalaste teadmiste omandamist ja kinnistamist.

  • Tähtsustada loodushoidu, teadmiste ja hoiakute kujunemist nii laste kui ka täiskasvanute seas.

  • Tõsta laste ja lastevaemate teadmisi taimede ja puude elustikust.

  • Anda lastele edasi palju huvitavat taimede ja puude kohta.

  • Tunnetada koos lastega looduse rütmi, mille tajumine saab lapses tekkida ainult oma kogemuste teel ehedas looduskeskkonnas. Tegutsemine looduses ja ehedas keskkonnas võimaldab rakendada nii avastust-, probleem- kui ka aktiivõpet ja lapsed saavad vastuse oma küsimustele, millal, kus ja miks tal seda tarvis on teada ja osata ning kuidas oma teadmisi ja oskusi ellu rakendada.

  • Eluterve maailmapildi loomine loodusteaduslike õppeainete sisu alusel, mis on läbi loova ja paindliku tegevuse lapsele arusaadav ja vastuvõetav.

  • Kujundada varajases eas ökoloogilist mõtlemist.

  • Tutvustada keskkonnakaitse probleeme vastavalt kohalikele oludele.

  • Õpetada loodust austama. Toimub järjekindel keskkonnaalane teavitustöö läbi aktiivõppe meetodite ja praktiliste tegevuste.

 

Õppekäik RMK Pääsküla loodusõpperajale

Tutvume erinevate metsatüüpide, kanalite ja allikate. Eesmärk luua sinasõprus metsaga ja tõdeda, et mets on terviklik elukooslus, kus elus ja eluta loodus on omavahel tihedalt seotud. Uurime, kas oma roll metsaelus on ka inimesel.

Õppekäikudel osalemine

Selle tulemusel valmib pildi- ja õppematerjal sügisesest metsast.

2016 oktoober

Osalemine RMK Aegviidu looduskeskuse programmis "Kuidas kasvab mets"

Õppida tundma metsa aastaringi ja võrdlema erinevaid metsi ja selle all kasvavaid taimi. Uurime ja mõõdame puid ja nuputame lihtsamaid ülesandeid. Uurime millest saab alguse puu, kuidas kasvab mets. Kuidas me saame kaasa aidata, et mets otsa ei saaks.

Õppekäikudel osalemine

Selle tulemusel valmib pildi- ja õppematerjal kevadisest metsast.

2017 mai

Viimati muudetud 21.02.2024